Dựa vào hình 16.4 SGK và kiến thức đã học, kể tên các dòng biển nóng và dòng biển lạnh ven bờ Đại Tây Dương. Nêu ảnh hưởng của dòng biển nóng và dòng biển lạnh đối với khí hậu ven bờ các đại dương?

Câu 7: Dựa vào hình 16.4 SGK và kiến thức đã học, kể tên các dòng biển nóng và dòng biển lạnh ven bờ Đại Tây Dương. Nêu ảnh hưởng của dòng biển nóng và dòng biển lạnh đối với khí hậu ven bờ các đại dương?

Câu trả lời:
  • Các dòng biển nóng và dòng biển lạnh ven bờ Đại Tây Dương
    • Các dòng biển nóng ở Đại Tây Dương: Dòng biển bắc Đại Tây Dương, dòng biển Gơn-xtơ-rim, dòng biển Braxin, dòng biển tín phong Bắc, dòng biển theo tín phong Nam.
    • Các dòng biển lạnh ven bờ Đại Tây Dương: Dòng biển Ben-ghê-la, dòng biển Ca-na-ri, dòng biển biển Phôn-len, dòng biển La-bra-đo.
  • Ảnh hưởng của dòng biển: Ven bờ các đại dương, nơi có dòng biển nóng chảy qua, khí hậu ấm áp, độ ẩm không khí cao và mưa nhiều. Nơi có dòng biển lạnh chảy qua, không khí khô, ít mưa.

Xem thêm các môn học

Câu hỏi xoay quanh Địa lý 10


Đia chỉ: Tòa nhà TH Office, 90 Khuất Duy Tiến, Thanh Xuân, Hà Nội
Điện thoại hỗ trợ: Fidutech - click vào đây
Chúng tôi trên Yotube
Cùng hệ thống: baivan.net - Kenhgiaovien.com - tech12h.com