Giải cánh diều tiếng anh 6 Unit 10: A tornado chaser

Giải chi tiết, cụ thể Unit 10: A tornado chaser tiếng anh 6 bộ sách Cánh diều. Đây là bộ sách mới được phê duyệt trong chương trình đổi mới của Bộ Giáo dục và đào tạo. Hi vọng, với cách hướng dẫn cụ thể và giải chi tiết học sinh sẽ nắm bài học tốt hơn trong chương trình học mới này.

Câu trả lời:
 

 

Answer: 1. Heavy rain     2. tornado      3. Clouds     4. lighting       5. Hail    

B. What do you know about tornadoes? Circle T for True and F for False.

1. Tornadoes usually last for a few hours.                                  T F

2. In the US, there are more than 800 tornadoes every year. T F 

3. Tornadoes cause a lot of damage.                                           T F

4. The safest place to hide from a tornado is in a car.              T F

Answer:    1. T     2. T      3. T        4. F

C. Complete the sentences with your own ideas.

1. If there's a tornado, you should_________

2. You might__________if you don’t bring a jacket in winter.

3. If it is warm and sunny tomorrow, I will ________

4. You shouldn’t_________ you dislike rainy weather.

5. If there's a strong storm, ________

6. I won't _______ if it rains.

7. If you see dark storm clouds,________

8. If there's a tornado, most people__________

9. If there's a tornado, storm chasers ________

 Answer: 

1. hide in basement         2. get wet                        3. go outside               

4. go out                            5. I will go home             6. play soccer   

7. should hide in basement     8. will take lots of picture

 

 

Tìm kiếm google: Soạn sách cánh diều lớp 6, tiếng anh 6 sách cánh diều, soạn bài 10 tin học 6 sách mới, Unit 10: A tornado chaser sách chân trời sáng tạo

Xem thêm các môn học

Giải tiếng anh 6 Explore


Đia chỉ: Tòa nhà TH Office, 90 Khuất Duy Tiến, Thanh Xuân, Hà Nội
Điện thoại hỗ trợ: Fidutech - click vào đây
Chúng tôi trên Yotube
Cùng hệ thống: baivan.net - Kenhgiaovien.com - tech12h.com