Giải cánh diều tiếng anh 6 Unit 12: Monkey Festival

Giải chi tiết, cụ thể Unit 12: Monkey Festivalt tiếng anh 6 bộ sách Cánh diều. Đây là bộ sách mới được phê duyệt trong chương trình đổi mới của Bộ Giáo dục và đào tạo. Hi vọng, với cách hướng dẫn cụ thể và giải chi tiết học sinh sẽ nắm bài học tốt hơn trong chương trình học mới này.

Câu trả lời:
 

 

A. Complete the sentences using the words from the box

 Answer:   1.Monkeys        2. sunday        3. Festival

B. What do you think people so at a  monkey festival? 

 Answer: 

- Watch monkeys      

- Have parade

- Eat bananas

[Cánh Diều] Explore English Unit 12: Monkey Festival

 Answer: 

1.               2. Party             3. visitor

4. Parade       5. Costume

D. Write answers to the questions. Describe a real or fake festival. 

+ What rules should people follow when attending the festival?

+ Where does it take place?

+ When is it?

+ What does it celebrate?

+ What do people do during the festival?

Answer: 

- Festival Vegetarian food

- Rules: Bring one homemade vegetarian food

- It take places in a big Pagoda

- People join in making vegetarian food 

- Try the food and guess the name, find out the most delicious home made vegetarian food

 
Tìm kiếm google: Soạn sách cánh diều lớp 6, tiếng anh 6 sách cánh diều, soạn bài 12 tin học 6 sách mới, Unit 12: Monkey Festival sách chân trời sáng tạo

Xem thêm các môn học

Giải tiếng anh 6 Explore


Đia chỉ: Tòa nhà TH Office, 90 Khuất Duy Tiến, Thanh Xuân, Hà Nội
Điện thoại hỗ trợ: Fidutech - click vào đây
Chúng tôi trên Yotube
Cùng hệ thống: baivan.net - Kenhgiaovien.com - tech12h.com