Giải cánh diều tiếng anh 6 Unit 4: Mega Family

Giải chi tiết, cụ thể bài: Mega Family tiếng anh 6 bộ sách Cánh diều. Đây là bộ sách mới được phê duyệt trong chương trình đổi mới của Bộ Giáo dục và đào tạo. Hi vọng, với cách hướng dẫn cụ thể và giải chi tiết học sinh sẽ nắm bài học tốt hơn trong chương trình học mới này.

Câu trả lời:
 

Answer: 

1. Father   2. Mother    3. Sister  4. Brother

B..Circle the correct words.

1. Dave and Chris Cason ( have / has ) 16 children.

2. The oldest, Jessica, ( have / has ) 15 younger brothers and sisters.

3. There ( are /is ) no twins in the family.

4. Does Mr. Cason ( have / has ) a large family?

5. Yes, he ( do / does ).

Answer: 1. have   2. has    3. are     4. have    5. does

 Answer: 

- When you have big family, you will get many presents on your birthday

- When you live in big family, your holidays are more fun because you will have chance to play with cousins

- When you live in big family, there are lot of noise because there are many people in the house

- When you live in big family, you fight more because each people has different opinion

- When you live in small family, you will feel lonely because there is few people 

- When you live in small family, you will get fewer presents on your birthday

- When you live in small family, there is more space for you to do whatever you like

- When you live in small family, there is not a lot of noise

Tìm kiếm google: Soạn sách cánh diều lớp 6, tiếng anh 6 sách cánh diều, soạn bài 4 tiếng anh 6 sách mới, Unit 4: Mega Family sách chân trời sáng tạo

Xem thêm các môn học

Giải tiếng anh 6 Explore


Đia chỉ: Tòa nhà TH Office, 90 Khuất Duy Tiến, Thanh Xuân, Hà Nội
Điện thoại hỗ trợ: Fidutech - click vào đây
Chúng tôi trên Yotube
Cùng hệ thống: baivan.net - Kenhgiaovien.com - tech12h.com