Giải cánh diều tiếng anh 6 Unit 7: Contact Juggling

Giải chi tiết, cụ thể Unit 7: Contact Juggling tiếng anh 6 bộ sách Cánh diều. Đây là bộ sách mới được phê duyệt trong chương trình đổi mới của Bộ Giáo dục và đào tạo. Hi vọng, với cách hướng dẫn cụ thể và giải chi tiết học sinh sẽ nắm bài học tốt hơn trong chương trình học mới này.

Câu trả lời:
 

 Answer:   1. do magic tricks     2. dance     3. throw a ball   4. juggle

 

Answer: Học sinh trao đổi với bạn và tự làm

C. Complete the sentences using can or can't.

Most jugglers can throw balls in the air, bụt they1.________rollballs over their body. Jugglers who 2.______ roll balls over their bodies are called contact jugglers. Okotanpe is a contact juggler,and 3.____ juggle very well. He 4._________also dance, do magic tricks, and throw balls in the air—all at the same time.

 Answer: 1. Can't    2. Can     3.Can   4. Can

D. Work with a partner. Then make sentences comparing the things your partner can and can't do.

EX: My partner can juggle, but he can't skateboard

Answer:

- My partner can play the piano but he can't play the guitar

- My partner can't dance but he can sing

- My partner can play soccer but he can't play basketball

 

 

Tìm kiếm google: Soạn sách cánh diều lớp 6, tiếng anh 6 sách cánh diều, soạn bài 7 tin học 6 sách mới, Unit 7: Contact Juggling sách chân trời sáng tạo

Xem thêm các môn học

Giải tiếng anh 6 Explore


Đia chỉ: Tòa nhà TH Office, 90 Khuất Duy Tiến, Thanh Xuân, Hà Nội
Điện thoại hỗ trợ: Fidutech - click vào đây
Chúng tôi trên Yotube
Cùng hệ thống: baivan.net - Kenhgiaovien.com - tech12h.com