Giải cánh diều tiếng anh 6 Unit 8: A moroccan market

Giải chi tiết, cụ thể Unit 8: A moroccan market tiếng anh 6 bộ sách Cánh diều. Đây là bộ sách mới được phê duyệt trong chương trình đổi mới của Bộ Giáo dục và đào tạo. Hi vọng, với cách hướng dẫn cụ thể và giải chi tiết học sinh sẽ nắm bài học tốt hơn trong chương trình học mới này.

Câu trả lời:
 

 

Answer: 1. Seller       2. Price       3. Money       4. Buyer      5. Stall

B. Circle the correct words.

1. How much (is / are ) the bracelet?

2. How mụch (is / are ) the shoes?

3. ( Thịs / These ) bracelet is 100 dirhams.

4. ( Thỉs / Those ) earrings are 150 dirhams.

5. I'd (like / likes ) to buy the earrings.

6. Shed ( like / likes ) this T-shirt.

Answer:   1. is    2. are   3. This     4. like    5. likes

C. Complete the sentences using the words from the box.

bird       interesting     Moroccan       225     goldfish

1. The bracelet costs_____________ dirhams.

2. You can buy a (n)___________ bowl at the petstore.

3. The shop has many________ cages to choose from.

4. You can learn a lot about  _______________culture at the market.

5. Shopping in other countries can be an)_________ activity.

 Answer:    1. 225      2. goldfish     3. bird     4. Moroccan    5. interesting     

 D. Write a conversation between the buyer and seller in Activity A.

 Answer: 

Buyer: How much is the rice for 1 kg?

Seller: It's 30.000 dong

Buyer: I will take 2 kg of rice

Seller: Ok, it costs 60.000 dong

Buyer: Here you are

Seller: Thank you

 
Tìm kiếm google: Soạn sách cánh diều lớp 6, tiếng anh 6 sách cánh diều, soạn bài 8 tin học 6 sách mới, Unit 8: A moroccan market sách chân trời sáng tạo

Xem thêm các môn học

Giải tiếng anh 6 Explore


Đia chỉ: Tòa nhà TH Office, 90 Khuất Duy Tiến, Thanh Xuân, Hà Nội
Điện thoại hỗ trợ: Fidutech - click vào đây
Chúng tôi trên Yotube
Cùng hệ thống: baivan.net - Kenhgiaovien.com - tech12h.com