Giải sinh học 11 bài 11: Quang hợp và năng suất cây trồng

Hướng dẫn giải, soạn bài, làm bài tập, bài thực hành trong Sinh học 11 bài: Quang hợp và năng suất cây trồng. Tất cả các kiến thức trong bài học này đều được giải đáp cẩn thận, chi tiết. Chúng ta tham khảo để học tốt môn sinh học 11 nhé.

Câu trả lời:

Trả lời:

 Vì 90 - 95% tổng sản lượng chất hữu cơ trong cây là sản phẩm của quang hợp.

Bài tập 2: Phân biệt năng suất sinh học với năng suất kinh tế.

Trả lời: 

  • Năng suất sinh học là tổng lượng chất khô lích lũy được trong 1 ngày trên 1 hecta gieo trồng trong suối thời gian sinh ưưởng.
  • Năng suấi kinh tế chỉ là một phần của năng suất sinh học chứa trong các cơ quan có giá trị kinh tế như hạt, củ. quả. lá... tùy vào mục đích đối với từng loại cây trồng.

Bài tập 3: Nêu các biện pháp tăng năng suất cây trồng thông qua sự điều khiển quang hợp.

Trả lời: 

  • Cung cấp nước, phân bón hợp lí, tuyển chọn giống cây có cường độ quang hợp cao.

=> Tăng diện tích lá, tăng cường độ quang hợp, tăng hệ số kinh tế 

=>Tăng năng suất cây trồng

Giải môn Sinh học lớp 11

@2018 ban quyền thuộc về baivan.net