Giải sinh học 7 bài 9: Đa dạng của ngành Ruột khoang

Hướng dẫn giải, soạn bài, làm bài tập, bài thực hành trong Sinh học 7 bài: Đa dạng của ngành Ruột khoang. Tất cả các kiến thức trong bài học này đều được giải đáp cẩn thận, chi tiết. Chúng ta tham khảo để học tốt môn sinh học 7 nhé.

Câu trả lời:

Trả lời: 

  • Sứa di chuyên bằng dù, khi dù phồng lên, nước biền được hút vào.
  • Khi đầy nước, dù cụp lại nước biển thoát mạnh ra phía sau, gây ra phàn lực đây sứa tiến nhanh về phía trước.
  • Như vậy, sứa di chuyển bằng tạo ra phản !ực, thức ăn cũng theo dòng nước vào lỗ miệng.

Bài tập 2: Sự khác nhau giữa san hô và thủy tức trong sinh sản vô tính mọc chồi?

Trả lời: 

  • Sự sinh sản vô tính mọc chồi ở thủy tức và san hô cơ bản là giống nhau.
  • Chúng chi khác nhau:
    • Ở thủy tức khi trưởng thành, chồi tách ra đế sống độc lập.
    • Còn ở san hô, chồi vẫn dính với cơ thể mẹ và tiếp tục phát triển đế tạo thành tập đoàn.

Bài tập 3: Cành san hô được dùng để trang trí là bộ phận nào của cơ thế chúng?

Trả lời: 

Cành san hô dùng trang trí thực chất chính là khung xương bằng đá vôi của san hô.

Giải môn Sinh học lớp 7

@2018 ban quyền thuộc về baivan.net