Giải vật lí 7 bài 7: Gương cầu lồi

Hướng dẫn giải bài tập, bài thực hành trong bài 7: Gương cầu lồi - trang 20 vật lí 7. Tất cả các kiến thức lý thuyết và bài tập trong bài học này đều được giải đáp cẩn thận, chi tiết. Chúng ta tham khảo để học tốt vật lí 7 bài 7: Gương cầu lồi nhé


I. TÓM TẮT LÝ THUYẾT

  • Ảnh của một vật tạo bởi gương cầu lồi có tính chất:
    • Là ảnh ảo không hứng được trên màn chắn.
    • Ảnh nhỏ hơn vật.
  • Vùng nhìn thấy của gương cầu lồi rộng hơn vùng nhìn thấy của gương phẳng có cùng kích thước.

II. GIẢI BÀI TẬP

Giải câu 1: Bố trí thí nghiệm như hình 7....

Bố trí thí nghiệm như hình 7.1 (SGK). Hãy quan sát ảnh của vật tạo bởi gương cầu lồi và cho nhận xét ban đầu về các tính chất sau đây của ảnh:

1. Ảnh đó có phải là ảnh ảo không ? Vì sao ?

2. Nhìn thấy ảnh lớn hơn hay nhỏ hơn vật ?

Bài giải:

1. Ảnh đó là ảnh ảo vì không hứng được trên màn chắn.

2. Quan sát hình 7.1 (SGK) ta thấy ảnh của vật nhỏ hơn vật.

Giải câu 2: So sánh bề rộng vùng nhìn thấy...

So sánh bề rộng vùng nhìn thấy của hai gương.

Bài giải:

Nhìn vào gương cầu lồi, ta quan sát được vùng nhìn thấy lớn hơn so với khi nhìn vào gương phẳng có cùng kích thước.

Giải câu 3: Trên ôtô, xe máy nguời ta thường lắp...

Trên ôtô, xe máy nguời ta thường lắp một gương cầu lồi ở phía trước người lái xe để quan sát ở phía sau mà không lắp một gương phẳng. Làm như thế có lợi gì ?

Bài giải:

Trên ôtô, xe máy nguời ta thường lắp một gương cầu lồi ở phía trước người lái xe để quan sát ở phía sau mà không lắp một gương phẳng do gương cầu lồi có vùng nhìn thấy rộng hơn gương phẳng, như vậy người lái xe có thể quan sát được vùng nhìn thấy rộng hơn như vậy lái xe đảm bảo an toàn hơn.

Giải câu 4: Ở những chỗ đường gấp khúc có vật...

Ở những chỗ đường gấp khúc có vật cản che khuất, người ta thường đặt một gương cầu lồi lớn (hình 7.4 SGK). Gương đó giúp ích gì cho người lái xe ?

Bài giải:

Do gương cầu lồi có tính chất hơn gương phẳng là vùng nhìn thấy rộng, khi để ở chỗ đường gấp khúc có vật cản che khuất tầm nhìn, chiếc gương giúp người lái xe có thể quan sát, tránh được xe ngược chiều đi tới hoặc vùng nguy hiểm.

Giải môn vật lí lớp 7

@2018 ban quyền thuộc về baivan.net