Soạn tiếng Việt 5 siêu ngắn bài: Con gái

Soạn tiếng Việt 5 siêu ngắn bài: Con gái - sgk tiếng Việt lớp 5 tập 2. Tất cả các câu hỏi trong bài học đều được soạn ngắn gọn, súc tích nhưng vẫn đầy đủ ý.


Bài tập 1: Những chi tiết nào trong bài cho thấy ở làng quê Mơ vẫn còn tư tưởng xem thường con gái?

Trả lời

Những chi tiết trong bài cho thấy ở làng quê Mơ vẫn còn tư tưởng xem thường con gái là:

  • Dì Hạnh bảo : “ Lại một vịt trời nữa.
  • Cả bố và mẹ Mơ đều có vẻ buồn buồn.

Bài tập 2: Những chi tiết nào chứng tỏ Mơ không thua gì các bạn trai?

Trả lời

Những chi tiết  chứng tỏ Mơ không thua gì các bạn trai là:

  • Ở lớp, Mơ luôn là học sinh giỏi.
  • Đi học về, Mơ tưới rau, chẻ củi, nấu cơm giúp  mẹ, trong khi các bạn trai còn mãi đá bóng.
  • Bố đi công tác, mẹ mới sinh em bé, Mơ làm hết mọi việc trong nhà giúp mẹ.
  • Mơ dũng cảm lao xuống ngòi nước để cứu Hoan.

Bài tập 3: Sau chuyện Mơ cứu em Hoan, những người thân của Mơ có thay đổi quan niệm về "con gái" không ? Những chi tiết nào cho thấy điều đó?

Trả lời

Sau chuyện Mơ cứu em Hoan, những người thân của Mơ đã có thay đổi quan niệm về “con gái”, thể hiện qua các chi tiết sau: 

  •  Bố ôm Mơ chặt đến ngợp thở.
  •  Cả bố và mẹ đều rơm rớm nước mắt.
  •  Dì Hạnh nói: “ Biết cháu tôi chưa ? Con gái như nó thì một trăm đứa con trai cũng không bằng.”

Bài tập 4: Đọc câu chuyện này, em có suy nghĩ gì?

Trả lời

Qua câu chuyện này, em thấy ở nước ta vẫn còn tồn tại quan niệm "trọng nam khinh nữ", tư tưởng thích sinh con trai còn tồn tại ở nhiều địa phương. Theo em, con trai hay con gái không quan trọng mà quan trọng hơn cả là tấm lòng hiếu thảo, chăm ngoan và học giỏi, luôn làm cha mẹ vui lòng.

Giải Tiếng Việt 5

@2018 ban quyền thuộc về baivan.net