Giải toán 2 Chân trời sáng tạo bài: Bảng cộng

Hướng dẫn giải bài: Bảng cộng trang 46 sgk toán 2 tập 1. Đây là sách giáo khoa nằm trong bộ sách "Chân trời sáng tạo" được biên soạn theo chương trình đổi mới của Bộ giáo dục. Hi vọng, với cách hướng dẫn cụ thể và giải chi tiết học sinh sẽ nắm bài học tốt hơn

[toc:ul]

I. LÝ THUYẾT VÀ LUYỆN TẬP

II. LUYỆN TẬP VẬN DỤNG

1. Tính nhẩm

8 + 3                       9 + 5                      4 + 9 

4 + 7                       6 + 7                      5 + 8

Giải:

8 + 3 = 11                      9 + 5 = 14                      4 + 9 = 13

4 + 7 = 11                      6 + 7 = 13                      5 + 8 = 13

2.

a, Có tất cả bao nhiêu con chim non?

Giải toán 2 Chân trời sáng tạo bài: Bảng cộng

b, Tính

3 + 7 + 6                             6 + 5 + 4  

7 + 4 + 5                             2 + 6 + 9 

Giải:

a,

Giải toán 2 Chân trời sáng tạo bài: Bảng cộng

b, 

3 + 7 + 6 = 16                            6 + 5 + 4 = 15 

7 + 4 + 5 = 16                            2 + 6 + 9 = 17

3. Mỗi con vật che số nào?

Giải toán 2 Chân trời sáng tạo bài: Bảng cộng

Giải:

Giải toán 2 Chân trời sáng tạo bài: Bảng cộng

4. Số?

7 + ? = 11                              ? + 3 = 12

6 + ? = 13                              ? + 8 = 16

Giải:

7 + 4 = 11                              9 + 3 = 12

6 + 7 = 13                              8 + 8 = 16

5. >, <, =

7 + 9 ? 17                        3 + 8 ? 10                        5 + 7 ? 12

Giải:

7 + 9 < 17                        3 + 8 > 10                        5 + 7 = 12

6. Thay bọ rùa bằng số thích hợp trong hình tròn

Giải toán 2 Chân trời sáng tạo bài: Bảng cộng

Giải:

Giải toán 2 Chân trời sáng tạo bài: Bảng cộng

7. Đổi chỗ hai tấm bìa để được các tổng sắp xếp từ bé đến lớn

Giải toán 2 Chân trời sáng tạo bài: Bảng cộng

Giải:

Giải toán 2 Chân trời sáng tạo bài: Bảng cộng

 

Sắp xếp lại theo thứ tự lần lượt: 1,2,3,4

8. Thuyền nào đậu sai bến?

Giải toán 2 Chân trời sáng tạo bài: Bảng cộng

Giải:

Giải toán 2 Chân trời sáng tạo bài: Bảng cộng

9. Sên Hồng và Sên Xanh bò từ nhà mình đến nhà bạn Bò Rùa

a, Dung thước thẳng đo để biết quãng đường mỗi bạn Sên phải bò

b, So sánh độ dài quãng đường mỗi bạn Sên phải bò với 1 dm

Giải toán 2 Chân trời sáng tạo bài: Bảng cộng

Giải:

HS đo và so sánh quãng đường mỗi bạn ốc sên phải bò

10. Có 4 bạn kiến chơi ngoài sân và 4 bạn kiến ở trong nhà. Hỏi có tất cả bao nhiêu bạn kiến?

Giải:

4 + 7 = 11

Trả lời: Có tất cả 11 bạn kiến

Tìm kiếm google: Giải sách chân trời sáng tạo lớp 2, toán 2 tập 1 sách chân trời sáng tạo, giải bài 15 toán 2 sách mới, bài Bảng cộng sách chân trời sáng tạo NXBGD

Xem thêm các môn học

Giải toán 2 chân trời sáng tạo


Đia chỉ: Tòa nhà TH Office, 90 Khuất Duy Tiến, Thanh Xuân, Hà Nội
Điện thoại hỗ trợ: Fidutech - click vào đây
Chúng tôi trên Yotube
Cùng hệ thống: baivan.net - Kenhgiaovien.com - tech12h.com