Giải toán 2 Chân trời sáng tạo bài: Điểm - Đoạn thẳng

Hướng dẫn giải bài: Điểm - Đoạn thẳng trang 24 sgk toán 2 tập 1. Đây là sách giáo khoa nằm trong bộ sách "Chân trời sáng tạo" được biên soạn theo chương trình đổi mới của Bộ giáo dục. Hi vọng, với cách hướng dẫn cụ thể và giải chi tiết học sinh sẽ nắm bài học tốt hơn

[toc:ul]

I. LÝ THUYẾT VÀ LUYỆN TẬP

1. Đọc tên các điểm và đoạn thẳng

Giải toán 2 Chân trời sáng tạo bài: Điểm - Đoạn thẳng

Giải:

Các điểm: M, N, E, C, D, P, K, H, T
Các đoạn thẳng: MN; CD; DP; HK

2. Đúng hay Sai?

Giải toán 2 Chân trời sáng tạo bài: Điểm - Đoạn thẳng

Giải

a) Đúng

b) Sai

3. Dùng thước đo độ dài các đoạn thẳng

Giải toán 2 Chân trời sáng tạo bài: Điểm - Đoạn thẳng

Giải:

HS thực hành đo độ dài rồi viết kết quả

4. Dùng thước thẳng vẽ một đoạn thẳng

Giải toán 2 Chân trời sáng tạo bài: Điểm - Đoạn thẳng

 

Em hãy vẽ một đoạn thẳng có độ dài 10 cm rồi đặt tên cho đoạn thẳng đó

Giải:

Giải toán 2 Chân trời sáng tạo bài: Điểm - Đoạn thẳng

II. LUYỆN TẬP VẬN DỤNG

1. Mỗi hình vẽ dưới đây có bao nhiêu đoạn thẳng?

Giải toán 2 Chân trời sáng tạo bài: Điểm - Đoạn thẳng

Giải:

Giải toán 2 Chân trời sáng tạo bài: Điểm - Đoạn thẳng

2. Hai chú ốc sên ở cách nhau 10 cm đang bò về phía nhau.

Sên Xanh đã bò được 5 cm, Sên Vàng đã bò được 3 cm

a, Vẽ đoạn thẳng AC dài 10 cm

b, Trên đoạn thẳng AC, xác định vị trí mỗi chú ốc sên sau khi bò được 5 cm và 3 cm.

c, Đo để biết bây giờ hai chú sên cách nhau bao nhiêu cm

Giải toán 2 Chân trời sáng tạo bài: Điểm - Đoạn thẳng

Giải:

Giải toán 2 Chân trời sáng tạo bài: Điểm - Đoạn thẳng

 

c, Bây giờ hai chú sên cách nhau 2 cm

Tìm kiếm google: Giải sách chân trời sáng tạo lớp 2, toán 2 tập 1 sách chân trời sáng tạo, giải bài 7 toán 2 sách mới, bài Điểm - Đoạn thẳng sách chân trời sáng tạo NXBGD

Xem thêm các môn học

Giải toán 2 chân trời sáng tạo


Đia chỉ: Tòa nhà TH Office, 90 Khuất Duy Tiến, Thanh Xuân, Hà Nội
Điện thoại hỗ trợ: Fidutech - click vào đây
Chúng tôi trên Yotube
Cùng hệ thống: baivan.net - Kenhgiaovien.com - tech12h.com