Giải toán 2 Chân trời sáng tạo bài: Em làm được những gì trang 96

Hướng dẫn giải bài: Em làm được những gì trang 96 sgk toán 2 tập 1. Đây là sách giáo khoa nằm trong bộ sách "Chân trời sáng tạo" được biên soạn theo chương trình đổi mới của Bộ giáo dục. Hi vọng, với cách hướng dẫn cụ thể và giải chi tiết học sinh sẽ nắm bài học tốt hơn.

[toc:ul]

I. LÝ THUYẾT VÀ LUYỆN TẬP

II. LUYỆN TẬP VẬN DỤNG

1. Tính nhẩm

9 + 7                  12 - 6                  50 + 40 

6 + 5                  11 - 7                  80 - 60 

4 + 8                  10 - 8                  70 + 30 

Giải:

9 + 7 = 16                 12 - 6 = 6                 50 + 40 = 90

6 + 5 = 11                 11 - 7 = 4                 80 - 60 = 20

4 + 8 = 12                 10 - 8 = 2                 70 + 30 = 100

2. Quan sát các phép tính sau

44 + 48                68 - 17                80 - 25                31 + 9

a, Xác định các phép tính có nhớ

b, Đặt tính rồi tính

Giải:

a,Các phép tính có nhớ là: 44 + 48; 80 - 25; 31 + 9

b, 

Giải toán 2 Chân trời sáng tạo bài: Em làm được những gì trang 96

3. Số?

Giải toán 2 Chân trời sáng tạo bài: Em làm được những gì trang 96

Giải:

Giải toán 2 Chân trời sáng tạo bài: Em làm được những gì trang 96

4. Em tính rồi tìm túi giúp các bạn

Giải toán 2 Chân trời sáng tạo bài: Em làm được những gì trang 96

Giải:

Giải toán 2 Chân trời sáng tạo bài: Em làm được những gì trang 96

5. Quan sát hình ảnh rồi cho biết những chỗ ghi dấu ? được viết gì

Giải toán 2 Chân trời sáng tạo bài: Em làm được những gì trang 96

a) Tàu lửa khởi hành tại ga Sài Gòn lúc ? giờ tối thứ ? ngày ?

b) Tàu lửa đến ga Quảng Ngãi lúc ? giờ trưa thứ ? ngày ?

Giải:

a) Tàu lửa khởi hành tại ga Sài Gòn lúc 8 giờ tối thứ 6 ngày 31 tháng 12 năm 2021

b) Tàu lửa đến ga Quảng Ngãi lúc 12 giờ trưa thứ bảy ngày 1 tháng 1 năm 2022

Tìm kiếm google: Giải sách chân trời sáng tạo lớp 2, toán 2 tập 1 sách chân trời sáng tạo, giải bài Em làm được những gì trang 96 toán 2 sách mới, bài Em làm được những gì trang 96 sách chân trời sáng tạo NXBGD

Xem thêm các môn học

Giải toán 2 chân trời sáng tạo


Đia chỉ: Tòa nhà TH Office, 90 Khuất Duy Tiến, Thanh Xuân, Hà Nội
Điện thoại hỗ trợ: Fidutech - click vào đây
Chúng tôi trên Yotube
Cùng hệ thống: baivan.net - Kenhgiaovien.com - tech12h.com