Giải toán 2 Chân trời sáng tạo bài: Em làm được những gì trang 56

Hướng dẫn giải bài: Em làm được những gì trang 56 sgk toán 2 tập 1. Đây là sách giáo khoa nằm trong bộ sách "Chân trời sáng tạo" được biên soạn theo chương trình đổi mới của Bộ giáo dục. Hi vọng, với cách hướng dẫn cụ thể và giải chi tiết học sinh sẽ nắm bài học tốt hơn.

[toc:ul]

I. LÝ THUYẾT VÀ LUYỆN TẬP

II. LUYỆN TẬP VẬN DỤNG

1. Tính nhẩm

9 + 4               8 + 6               5 + 6               7 + 5 

2 + 9               7 + 8               8 + 9               4 + 7 

Giải:

9 + 4 = 13              8 + 6 = 14              5 + 6 = 11              7 + 5 =12

2 + 9 = 11              7 + 8 = 15              8 + 9 = 17              4 + 7 = 11

2. Tính

4 cm + 6 cm + 10 cm                   7 dm + 7 dm + 5 dm 

8 cm + 9 cm + 2 cm                     11 dm + 3 dm + 2 dm 

Giải:

4 cm + 6 cm + 10 cm = 20 cm                  7 dm + 7 dm + 5 dm = 19 dm

8 cm + 9 cm + 2 cm = 19 cm                    11 dm + 3 dm + 2 dm = 16 dm

3. Số?

Giải toán 2 Chân trời sáng tạo bài: Em làm được những gì trang 56

Giải:

Giải toán 2 Chân trời sáng tạo bài: Em làm được những gì trang 56

 

4. Chú sên bò quang vũng nước theo đường màu đỏ

Em hãy đo và tính quãng đường chú sên bò

Giải toán 2 Chân trời sáng tạo bài: Em làm được những gì trang 56

Giải:

HS tiến hành đo và thực hiện phép tính

5. Số?

Biết rẳng ba số theo hàng ngang hay cột dọc đều có tổng là 14

Giải toán 2 Chân trời sáng tạo bài: Em làm được những gì trang 56

Giải:

Giải toán 2 Chân trời sáng tạo bài: Em làm được những gì trang 56

 

6. Đặt thêm một khối lập phương vào hình để có 2 nhóm 3 khối lập phương cùng nằm trên một đường thẳng

Giải toán 2 Chân trời sáng tạo bài: Em làm được những gì trang 56

Giải:

Giải toán 2 Chân trời sáng tạo bài: Em làm được những gì trang 56

 

7. Nói theo mẫu câu

Sên Đỏ đi từ nhà lúc ? giờ, đến nơi lúc ? giờ

Sên Xanh đi từ nhà lúc ? giờ, đến nơi lúc ? giờ

Giải toán 2 Chân trời sáng tạo bài: Em làm được những gì trang 56

Giải:

Sên Đỏ đi từ nhà lúc 7 giờ, đến nơi lúc 8 giờ

Sên Xanh đi từ nhà lúc 7 giờ, đến nơi lúc 9 giờ

Tìm kiếm google: Giải sách chân trời sáng tạo lớp 2, toán 2 tập 1 sách chân trời sáng tạo, giải bài 19 toán 2 sách mới, bài Em làm được những gì trang 56 sách chân trời sáng tạo NXBGD

Xem thêm các môn học

Giải toán 2 chân trời sáng tạo


Đia chỉ: Tòa nhà TH Office, 90 Khuất Duy Tiến, Thanh Xuân, Hà Nội
Điện thoại hỗ trợ: Fidutech - click vào đây
Chúng tôi trên Yotube
Cùng hệ thống: baivan.net - Kenhgiaovien.com - tech12h.com