Giải sinh học 7 bài 54: Tiến hóa về tổ chức cơ thể

Hướng dẫn giải, soạn bài, làm bài tập, bài thực hành trong Sinh học 7 bài: Tiến hóa về tổ chức cơ thể. Tất cả các kiến thức trong bài học này đều được giải đáp cẩn thận, chi tiết. Chúng ta tham khảo để học tốt môn sinh học 7 nhé.

Câu trả lời:


Câu 1: Nêu sự phân hóa và chuyên hóa của một số hệ cơ quan trong quá trình tiến hóa của các ngành động vật (hô hấp, tuần hoàn, thần kinh, sinh dục).

Trả lời: 

Giải sinh học 7 bài 54: Tiến hóa về tổ chức cơ thể

Giải sinh học 7 bài 54: Tiến hóa về tổ chức cơ thể

Giải sinh học 7 bài 54: Tiến hóa về tổ chức cơ thể

Giải môn Sinh học lớp 7

@2018 ban quyền thuộc về baivan.net