Giải sinh học 7 bài 55: Tiến hóa về sinh sản

Hướng dẫn giải, soạn bài, làm bài tập, bài thực hành trong Sinh học 7 bài: Tiến hóa về sinh sản. Tất cả các kiến thức trong bài học này đều được giải đáp cẩn thận, chi tiết. Chúng ta tham khảo để học tốt môn sinh học 7 nhé.

Câu trả lời:

Trả lời: 

 • Ở động vật có hai hình thức sinh sản chính. Đó là sinh sản vô tính và sinh sản hữu tính.
  • Sinh sản vô tính là hình thức sinh sản không có tế nào sinh dục đực và tế bào sinh dục cái kết hợp với nhau (mà do sự phân đôi cơ thể hoặc mọc chồi).
  • Sinh sản hữu tính (có ưu thế hơn sinh sản vô tính). Trong sinh sản hữu tính có sự kết hợp giữa tế bào sinh dục đực (tinh trùng) và tế bào sinh dục cái (trứng), trứng thụ tinh phát triển thành phôi. Có hai hình thức thụ tinh ngoài và thụ tinh trong.

Bài tập 2: Giải thích sự tiến hóa hình thức sinh sản hữu tính. cho ví dụ

Trả lời: 

 • Sự hoàn chỉnh dần các hình thức sinh sản thể hiện:
  • Thụ tinh ngoài => thụ tinh trong
  • Đẻ nhiều trứng => đẻ ít trứng => đẻ con
  • Phôi phát triển có biến thái => phát triển trực tiếp không có nhau thai => phát triển trực tiếp có nhau thai
  • Con nonn không được nuôi dưỡng => co non được nuôi dưỡng bằng sữa mẹ => được học tập thích nghi với cuộc sống
 • Cho ví dụ:

Giải sinh học 7 bài 55: Tiến hóa về sinh sản

Giải sinh học 7 bài 55: Tiến hóa về sinh sản

Giải môn Sinh học lớp 7

@2018 ban quyền thuộc về baivan.net