Giải sinh học 7 bài 56: Cây phát sinh giới Động vật

Hướng dẫn giải, soạn bài, làm bài tập, bài thực hành trong Sinh học 7 bài: Cây phát sinh giới Động vật. Tất cả các kiến thức trong bài học này đều được giải đáp cẩn thận, chi tiết. Chúng ta tham khảo để học tốt môn sinh học 7 nhé.

Câu trả lời:

Trả lời: 

 • Cây phát sinh động vật phản ánh quan hệ họ hàng giữa các loài sinh vật
 • Qua cây phát sinh thấy:
  • Cho biết nguồn gốc chung của giới động vật
  • Mức độ quan hệ họ hàng của các nhóm động vật với nhau
  • So sánh sự đa dạng các nhánh với nhau

Bài tập 2: Cá voi có quan hệ họ hàng gần với hươu sao hơn hay cá chép hơn?

Trả lời: 

 • Cá voi có quan hệ họ hàng gần với hươu sao hơn cá chép.
 • Vì cá voi thuộc lớp thú bắt nguồn từ nhánh tiến hóa có gốc cùng với hươu sao.
 • Trong khi đó cá chép lại thuộc lớp cá xương, là động vật bậc thấp hơn với lớp Thú.

Giải môn Sinh học lớp 7

@2018 ban quyền thuộc về baivan.net