Soạn tiếng Việt 5 siêu ngắn bài: Cô gái của tuơng lai

Soạn tiếng Việt 5 siêu ngắn bài: Cô gái của tuơng lai - sgk tiếng Việt lớp 5 tập 2. Tất cả các câu hỏi trong bài học đều được soạn ngắn gọn, súc tích nhưng vẫn đầy đủ ý.


Bài tập 2: Những từ ngữ nào cần viết hoa trong các cụm từ in nghiêng dưới đây? Vì sao?

Trả lời

Những từ cần viết hoa trong các cụm từ in nghiêng trên là:

  • Anh hùng Lao động
  • Anh hùng Lực lượng vũ trang
  • Huân chương Sao vàng
  • Huân chương Độc lập hạng Ba
  • Huân chương Lao động hạng Nhất.
  • Huân chương Độc lập hạng Nhất

Những cụm từ trên cần viết hoa vì mỗi cụm từ đều gồm có 2 bộ phận, vì vậy phải viết hoa chữ cái đầu của mỗi bộ phận tạo thành tên đó.

Bài tập 3: Tìm tên huân chương phù hợp với mỗi ô trống dưới đây. 

Trả lời

a. Huân chương cao quý nhất của nước ta là Huân chương Sao vàng.

b. Huân chương Quân công là huân chương dành cho những tập thể và cá nhân lập nhiều thành tích xuất sắc trong chiến đấu và xây dựng quân đội.

c. Huân chương Lao động là huân chương dành cho những tập thể và cá nhân lập nhiều thành tích xuất sắc trong lao động sản xuất.

Giải Tiếng Việt 5

@2018 ban quyền thuộc về baivan.net