Giải lịch sử 8 bài 11: Các nước Đông Nam Á cuối thế kỉ XIX – đầu thế kỉ XX1: Những cuộc cách mạng tư sản đầu tiên

Hướng dẫn giải, tóm tắt nội dung bài học và làm bài tập bài 11: Các nước Đông Nam Á cuối thế kỉ XIX – đầu thế kỉ XX - trang 63 lịch sử lớp 8. Tất cả các câu hỏi bao gồm giữa và cuối bài học đều được Baivan.net hướng dẫn giải chi tiết, dễ hiểu và ngắn gọn nhất. Chúng ta tham khảo để học tốt lịch sử 8 bài 11: Các nước Đông Nam Á cuối thế kỉ XIX – đầu thế kỉ XX nhé.

Câu trả lời:


I. HƯỚNG DẪN TRẢ LỜI CÂU HỎI GIỮA BÀI

Câu 1: Tại sao các nước Đông Nam Á trở thành đối tượng xâm lược của....

Tại sao các nước Đông Nam Á trở thành đối tượng xâm lược của các nước tư bản phương Tây?

Trả lời:

Các nước Đông Nam Á trở thành đối tượng xâm lược của các nước tư bản phương Tây lúc bấy giờ các nước tư bản cần thị trường, thuộc địa. Mà Đông Nam Á là vùng chiến lược quan trọng, lại giàu tài nguyên, chế độ phong kiến suy yếu. 

Câu 2: Chính sách thuộc địa của thực dân phương Tây ở Đông Nam Á có những....

Chính sách thuộc địa của thực dân phương Tây ở Đông Nam Á có những điểm chung nào nổi bật?

Trả lời:

Những điểm chung nổi bật của chính sách thuộc địa của thực dân phương Tây ở Đông Nam Á là:

 • Vơ vét tài nguyên
 • Khủng bố, đàn áp nhân dân
 • Chia để trị.

Câu 3: Mĩ tiến hành xâm lược Phi – lip –pin như thế nào?

Trả lời:

Mượn cớ “giúp đỡ” nhân dân Phi =lip –pin chống Tây Ban Nha, Mĩ gây ra cuộc chiến tranh với Tây Ban Nha và sau đó thôn tính Phi – lip –pin và áp đặt chủ nghĩa thực dân.

Câu 4: Nêu nhận xét của em về tình hình chung của các nước Đông Nam Á....

Nêu nhận xét của em về tình hình chung của các nước Đông Nam Á vào cuối thế kỉ XIX, đầu thế kỉ XX?

Trả lời:

Đến cuối thế kỉ XIX, đầu thế kỉ XX, trừ Xiêm (Thái Lan, các nước Đông Nam Á đều trở thành thuộc địa hay nửa thuộc địa của các nước đế quốc.

Các nước đế quốc đều thi hành chính sách cai trị hà khắc, khai thác, bóc lột thuộc địa dã man.

Nhân dân ở khu vực này đã liên tiếp nổi dậy đấu tranh dưới nhiều hình thức chống thực dân, phong kiến, dành độc lập dân tộc.

Các phong trào đấu tranh giải phóng dân tộc cuối thế kỉ XIX, đầu thế kỉ XX đều thất bại, song phong trào vẫn tiếp tục làm cơ sở cho sự phát triển tiếp theo ở những giai đoạn sau này.

II. HƯỚNG DẪN TRẢ LỜI CÂU HỎI CUỐI BÀI

Câu 1: Dựa theo lược đồ, trình bày khái quát quá trình xâm lược các nước....

Dựa theo lược đồ, trình bày khái quát quá trình xâm lược các nước Đông Nam Á của thực dân phương Tây?

Trả lời:

Từ nửa sau thế kỉ XIX, tư bản phương Tây đẩy mạnh xâm lược Đông Nam Á :

 • Anh chiếm Mã Lai, Miến Điện
 • Pháp chiếm Việt Nam, Lào và Cam-pu-chia
 • Tây Ban Nha,rồi Mĩ chiếm Phi-líp-pin
 • Hà Lan và Bồ Đào Nha chiếm In-đô-nê-xi-a.
 • Xiêm (nay là Thái Lan) là nước duy nhất ờ Đông Nam Á vẫn còn giữ được độc lập, nhưng cũng trở thành "vùng đệm" của tư bản Anh và Pháp.

Câu 2: Hãy trình bày những nét lớn về phong trào giải phóng dân tộc ở các nước....

Hãy trình bày những nét lớn về phong trào giải phóng dân tộc ở các nước Đông Nam Á vào cuối thế kỉ XIX – đầu thế kỉ XX. Tại sao những phong trào này đều thất bại?

Trả lời:

 • In-đô-nê -xi-a: Nhiều tổ chức yêu nước ra đời. Năm 1905 thành lập công đoàn xe lửa, 1908 Thành lập hội liên hiệp công nhân. Chủ nghĩa Mác được truyền bá rộng rãi. Và đến tháng 5-1920 Đảng cộng sản thành lập để lãnh đạo phong trào giải phóng dân tộc.
 • Phi-lip-pin: Năm 1571 Tây Ban Nha xâm lược Phi-lip-pin. Nhân dân liên tục đứng lên đấu tranh. Nước cộng hòa thành lập. Sau đó Mĩ nhảy vào, Mĩ gây chiến với Tây Ban Nha, áp đặt CNTD khiến cho nhân dân lại phải đứng lên chống Mĩ.
 • Ba nước Đông Dương: 
  • Ở Cam-pu-chia: 1863-1866 có khởi nghĩa do A cha-xoa lãnh đạo ở Ta-keo, năm 1866-1867 có khởi nghĩa do nhà sư Pu-côm-bô ở Cra-chê, liên kết với Việt Nam.
  • Ở Việt Nam: Có khởi nghĩa của Trương Định, Nguyễn Trung Trực, Phong trào “Cần vương”, k/n nông dân Yên Thế…
  • Ở Lào: 1901 ND Xa-van-na-khét k/n do Pha-ca-đuốc lãnh đạo. 1907 nhân dân Bô lô ven khởi nghĩa lan sang VN.
 • Miến Điện (Myanma) : Năm 1885 kháng chiến chống thực dân Anh bùng nổ.

=> Mặc dù phong trào giải phóng dân tộc diễn ra mạnh mẽ. Tuy nhiên, đêu dẫn đến một kết quả là thất bại. nguyên nhân của sự thất bại đó chính là vì kẻ thù rất mạnh, chính quyền phong kiến ở nhiều nước thỏa hiệp, đầu hàng, làm tay sai cho giặc. Các cuộc đấu tranh của nhân dân nổ ra thiếu tổ chức, thiếu lãnh đạo.

Câu 3: Lập niên biểu về cộc đấu tranh của nhân dân Đông Nam Á vào cuối....

Lập niên biểu về cộc đấu tranh của nhân dân Đông Nam Á vào cuối thế kỉ XIX – đầu thế kỉ XX?

Trả lời:

Tên nước

Thời gian

Các cuộc đấu tranh tiêu biểu

Kết quả

In – đô –nê – xi –a

1905 - 1908

Thành lập công đoàn xe lửa.

Thành lập Hội liên hiệp công nhân.

Đảng cộng sản In –đô –nê –xia thành lập.

Phi –lip –pin

1896 - 1898

Cách mạng bùng nổ

Nước Cộng hòa Phi –lip –pin ra đời.

Cam –pu – chia

1863 -1868

Khởi nghĩa Ta – keo, khởi nghĩa Cra –chê

Gây cho Pháp nhiều tổn thất, bước đầu thành lập liên minh chống Pháp

Lào

1901 - 1907

Đấu tranh vũ trang ở Xa –van –na-khet.

Khởi nghĩa ở cao nguyên Bô –lô-ven.

Gây cho Pháp nhiều tổn thất, bước đầu thành lập liên minh chống Pháp.

Việt Nam

1885 – 1896

1884 - 1913

Phong trào Cần Vương, khởi nghĩa Yên Thế.

Bước đầu thành lập liên minh chống Pháp

Miến Điện

1885

Kháng chiến chống Anh

Chưa có kết quả.

 

Tìm kiếm google:

Giải môn Lịch sử lớp 8


Đia chỉ: Tòa nhà TH Office, 90 Khuất Duy Tiến, Thanh Xuân, Hà Nội
Điện thoại hỗ trợ: Fidutech - click vào đây
Chúng tôi trên Yotube
Cùng hệ thống: baivan.net - Kenhgiaovien.com - tech12h.com