Giải lịch sử 8 bài 15: Cách mạng tháng Mười Nga năm 1917 và cuộc đấu tranh bảo vệ cách mạng (1917 – 1921)

Hướng dẫn giải, tóm tắt nội dung bài học và làm bài tập bài 15: Cách mạng tháng Mười Nga năm 1917 và cuộc đấu tranh bảo vệ cách mạng (1917 – 1921) - trang 75 lịch sử lớp 8. Tất cả các câu hỏi bao gồm giữa và cuối bài học đều được Baivan.net hướng dẫn giải chi tiết, dễ hiểu và ngắn gọn nhất. Chúng ta tham khảo để học tốt lịch sử 8 bài 15: Cách mạng tháng Mười Nga năm 1917 và cuộc đấu tranh bảo vệ cách mạng (1917 – 1921) nhé.

Câu trả lời:


I. HƯỚNG DẪN TRẢ LỜI CÂU HỎI GIỮA BÀI

Câu 1: Nêu những nét chính về tình hình nước Nga vào đầu thế kỉ XX?

Trả lời:

Những nét chính của nước Nga đầu thế kỉ XX: 

 • Là đế quốc quân chủ chuyên chế, đứng đầu là Nga hoàng Ni –cô – lai II.
 • Hoàng Nga tham gia chiến tranh thế giới thứ nhất gây nên hậu quả nghiêm trọng cho đất nước.
 • Phong trào phản chiến đòi lật đổ chế độ Nga Hoàng lan rộng.
 • Chính phủ Nga Hoàng bất lực không còn khả năng tiếp tục thống trị được nữa.
 • Đảng CNXHDC Nga kêu gọi đấu tranh.

Câu 2: Cách mạng dân chủ tư sản tháng Hai đã làm được những việc gì?

Trả lời:

Cách mạng đã lật đổ chế độ Nga Hoàng, quyền lực chuyển sang Chính phủ lâm thời của giai cấp tư sản Nga và các Xô – Viết của công –nông –binh, thực hiện thành công một phần nhiệm vụ của cách mạng tư sản.

Câu 3: Trình bày diễn biến chính của cuộc khởi nghĩa vũ trang ở Pê – tơ – rô – grát?

Trả lời:

Sau một thời gian chuẩn bị, đêm 24/10, Lê Nin đến điện Xmô – nưi trực tiếp chỉ huy cuộc khởi nghĩa, giành chính quyền về tay nhân dân. Cũng trong đêm đó, quân khởi nghĩa đã chiếm được toàn bộ Pê – tơ  - rô – grat, sau đó bao vậy Cung điện mùa dông – nơi ẩn náu cuối cùng của chính phủ tư sản.

Đến đêm 25/10, toàn cung điện mùa Đông bị chiếm, các bộ trưởng của chính phủ tư sản bị bắt. Chính phủ lâm thời tư sản đến đây sụp đổ hoàn toàn. Ngày 25/ 10 đã đi vào lịch sử nước Nga được xem là ngày thắng lợi của cuộc Cách mạng xã hội chủ nghĩa tháng Mười Nga vĩ đại.

Câu 4: “Sắc lệnh hòa bình” và “sắc lệnh ruộng đất” đem lại những quyền lợi gì....

“Sắc lệnh hòa bình” và “sắc lệnh ruộng đất” đem lại những quyền lợi gì cho quần chúng nhân dân?

Trả lời:

Sắc lệnh hòa bình đã đáp ứng mong muốn hòa bình, chấm dứt chiến tranh của đại đa số quần chúng nhân dân lao động, những người đã bị chiến tranh làm cho kiệt quệ, khốn đốn và vô cùng đau khổ.

Sắc lệnh ruộng đất đem lại hơn 150 triệu ha ruộng đất cho nông dân, đáp ứng quyền lợi thiết thực của nông dân. Lần đầu tiên toàn thể nông dân ở Nga có ruộng đất để cày cấy.

Câu 5: Vì sao nhân dân Xô – viết bảo vệ được thành quả cách mạng của mình?

Trả lời:

Nhân dân Xô – Viết bảo vệ được thành quả cách mạng là nhờ vào sức mạnh và sự ủng hộ của toàn dân, lòng yêu nước dưới chế độ mới được phát huy mạnh mẽ, nhờ chính quyền thực hiện chính sách “ cộng sản thời chiến”, nước Nga đã vượt qua khó khăn về kinh tế có đủ lương thực cho Hồng quân. Hồng quân đã chiến đấu dũng cảm, có chỉ huy quân sự tài ba…

Câu 6: Vì sao Giôn Rit đặt tên cuốn sách là “Mười ngày rung chuyển thế giới”?

Trả lời:

Giôn Rit đặt tên cho cuốn sách của mình là "Mười ngày rung chuyển thế giới" vì những tác động của Cách mạng tháng Mười đối với thế giới, làm thay đổi cục diện thế giới - chế độ mới, nhà nước đế quốc hoảng sợ. Đồng thời, cuộc cách mạng này cũng để lại nhiều bài học quý báu cho cuộc đấu tranh của giai cấp công nhân, nhân dân lao động và các dân tộc bị áp bức trên thế giới.

II. HƯỚNG DẪN TRẢ LỜI CÂU HỎI CUỐI BÀI

Câu 1: Vì sao nước Nga năm 1917 lại có hai cuộc cách mạng?

Trả lời:

Cuộc cách mạng lần thứ nhất vào tháng 2/1917 nhằm lật đổ chế độ phong kiến Nga Hoàng, đem lại quyền tự do, dân chủ cho nhân dân. Cuộc cách mạng này do Lê- Nin và Đảng Bô- sê- vich lãnh đạo, lực lượng chủ yếu là công nhân, nông dân và các tầng lớp nhân dân lao động khác. Cuộc cách mạng này mang tính chất là cách mạng dân chủ tư sản kiểu mới.

Tuy nhiên, sau cách mạng tháng Hai, cục diện 2 chính quyền song song tồn tại ở nước Nga:

 • Một là chính quyền Xô viết của Công – Nông
 • Hai là chính phủ lâm thời Tư sản (chính phủ của giai cấp bóc lột), vì vậy, Lênin và Đảng Bô- sê - vich đặt ra nhiệm vụ tiếp theo của cách mạng là phải tiếp tục lật đổ chính phủ lâm thời Tư sản, giành chính quyền hoàn toàn về tay Vô sản.

Vì vậy cuộc cách mạng lần thứ 2 bùng nổ vào tháng Mười năm 1917 và đó là cuộc cách mạng XHCN.

Câu 2: Lập bảng thống kê các sự kiện chính của cách mạng tháng Mười?

Trả lời:

Thời gian

Sự kiện chính

7/10/1917

Lê Nin bí mật rời Phần Lan về Pê – tơ – rô – grat trực tiếp chỉ đạo công việc chuẩn bị khởi nghĩa vũ trang giành chính quyền.

24/10/1917

Khởi nghĩa vũ trang ơ Pê – tơ – rô – grat.

25/10/1917

Tấn công cung điện mùa Đông

24 -> 25/10/1917

Đại hội Xô – viết toàn Nga ban bố  hai sắc lệnh hòa bình và sắc lệnh ruộng đất.

1918 - 1920

Chống thù trong giặc ngoài

Câu 3: Việc xây dựng và bảo vệ chính quyền Xô viết diễn ra như thế nào?

Trả lời:

Xây dựng Chính quyền Xô viết:

 • Ngay trong đêm 25-10-1917 (7-11-1917), Đại hội Xô viết toàn Nga lần thứ hai khai mạc ở Điện Xmô-nưi, tuyên bố thành lập Chính quyền Xô viết do Lê-nin đứng đầu. Nhiệm vụ hàng đầu của Chính quyền Xô viết là đập tan bộ máy nhà nước cũ của giai cấp tư sản và địa chủ, khẩn trương xây dựng bộ máy nhà nước mới của những người lao động.
 • Các sắc lệnh đầu tiên của Chính quyền Xô viết đã được thông qua : Sắc lệnh hòa bình và Sắc lệnh ruộng đất. Chính quyền Xô viết nhanh chóng thực hiện các biện pháp nhằm thủ tiêu những tàn tích của chế độ phong kiến, xóa bỏ phân biệt đẳng cấp, những đặc quyền của Giáo hội, thực hiện nam nữ bình quyền, các dân tộc bình đẳng và có quyền tự quyết. Các cơ quan trung ương và Xô viết các địa phương được thành lập, thay thế hoàn toàn chính quyền tư sản. Hồng quân công nông được thành lập để bảo vệ chính quyền mới.
 • Nhà nước tiến hành quốc hữu hóa các nhà máy, xí nghiệp của gia cấp tư sản, thành lập Hội đồng Kinh tế quốc dân tối cao để xây dựng nền kinh tế xã hội chủ nghĩa.

Bảo vệ Chính quyền Xô viết:

 • Cuối năm 1918, quân đội 14 nước đế quốc câu kết với lực lượng phản cách mạng trong nước mở cuộc tấn công vũ trang nhằm tiêu diệt nước Nga Xô viết non trẻ. Trong suốt 3 năm (1918-1920), nhân dân Nga đã tập trung toàn bộ sức lực tiến hành cuộc chiến đấu chống thù trong, giặc ngoài trong những điều kiện vô cùng khó khăn để giữ vững Chính quyền Xô viết.
 • Trong hoàn cảnh đất nước bị bao vây, từ năm 1919 Chính quyền Xô viết thực hiện Chính sách cộng sản thời chiến.

Câu 4: Nêu ý nghĩa lịch sử của Cách mạng tháng Mười Nga năm 1917?

Trả lời:

Đối với nước Nga :

 • Làm thay đổi hòan tòan vận mệnh đất  nước   và số phận  hàng triệu con người Nga .
 • Đưa những người lao động lên chính quyền ,xây dựng chế độ mới – chế độ xã hội chủ nghĩa .

Đối với thế giới :

 • Dẫn  đến biến đổi lớn lao trên thế  giới.
 • Để lại nhiều bài học kinh nghiệm quý báu  cho cuộc đấu tranh của giai cấp vô sản , nhân dân lao động và các dân tộc bị áp bức .
 • Tạo ra những điếu kiện thuận lợi  cho sự phát triển của phong trào cộng sản  và công nhân quốc tế , phong trào giải phóng dân tộc  ở nhiều nước

 

Giải môn Lịch sử lớp 8

@2018 ban quyền thuộc về baivan.net