Giải lịch sử 8 bài 20: Phong trào độc lập dân tộc ở châu Á (1918 – 1939)

Hướng dẫn giải, tóm tắt nội dung bài học và làm bài tập bài 20: Phong trào độc lập dân tộc ở châu Á (1918 – 1939) - trang 99 lịch sử lớp 8. Tất cả các câu hỏi bao gồm giữa và cuối bài học đều được Baivan.net hướng dẫn giải chi tiết, dễ hiểu và ngắn gọn nhất. Chúng ta tham khảo để học tốt lịch sử 8 bài 20: Phong trào độc lập dân tộc ở châu Á (1918 – 1939) nhé.

Câu trả lời:


I. HƯỚNG DẪN TRẢ LỜI CÂU HỎI GIỮA BÀI

Câu 1: Kể tên những phong trào đấu tranh của các nước châu Á.

Trả lời:

Phong trào giải phóng dân tộc ở châu Á phát triển rộng khắp toàn châu Á, trong đó có những nước và khu vực diễn ra sôi nổi, mạnh mẽ như Trung Quốc, Mông Cổ, Thổ Nhĩ Kì, Ấn Độ, Đông Nam Á,...

Câu 2: Em hãy nêu những nét mới của phong trào độc lập dân tộc ở....

Em hãy nêu những nét mới của phong trào độc lập dân tộc ở châu Á sau Chiến tranh thế giới thứ nhất.

Trả lời:

Những nét mới của phong trào độc lập dân tộc ở châu Á sau chiến tranh thế giới thứ nhất là: giai cấp công nhân đã tích cực tham gia cuộc đấu tranh giải phóng dân tộc, và ở một số nước, công nhân đã đóng vai trò lạnh đạo cách mạng. Sau chiến tranh, nhiều Đảng cộng sản ở các nước châu Á cũng được thành lập như Đảng Cộng Sản Trung Quốc, Đảng Cộng sản In –đô –nê –xi –a, Đảng Cộng Sản của các nước Đông Nam Á…

Câu 3: Theo em, khẩu hiệu đấu tranh của Phong trào Ngũ tứ có điều gì mới....

Theo em, khẩu hiệu đấu tranh của Phong trào Ngũ tứ có điều gì mới so với khẩu hiệu “Đánh đổ Mãn Thanh” trong Cách mạng Tân Hợi (1911)?

Trả lời:

Khẩu hiện đấu tranh của phong trào Ngũ tứ:

 • “Trung Quốc của người Trung Quốc”
 • “Phế bỏ hiệp ước 21 điều” (Hiệp ước nhằm xâu xé Trung Quốc).
 • “Ngoại tranh quốc quyền, nội trừ quốc tặc”…

Khẩu hiệu thời kì Ngũ tứ vừa mang tính chất chống đế quốc, vừa mang tính chất chống phong kiến, so với cách mạng Tân Hợi 1911, phong trào Ngũ tứ có tiến bộ hơn vì cách mạng Tân Hợi trước đó chỉ dừng lại ở tính chất phong kiến “ Đánh đổ Mãn Thanh”. Phong trào Ngũ tứ tạo điều kiện dẫn đến sự ra đời của Đảng Cộng Sản Trung Quốc ( tháng 7/ 1921).

Câu 4: Sự thành lập các đảng cộng sản có tác động như thế nào....

Sự thành lập các đảng cộng sản có tác động như thế nào đối với phong trào độc lập dân tộc ở các nước Đông Nam Á?

Trả lời:

Từ khi thành lập, các Đảng Cộng Sản luôn kề vai, sát cánh cùng các nước Đông Nam , lãnh đạo cuộc đấu tranh giành độc lập. Phogn trào công nông, phong trào yêu nước ở các nước Đông Nam Á phát triển mạnh mẽ dưới sự lãnh đạo của Đảng Cộng Sản, nổi bật nhất là các cuộc khởi nghĩa Gia –va và Xu –ma-tơ-ra (1926 – 1927) ở In –đô –nê- xi –a, phong trào Xô – viết Nghệ Tĩnh (1930 – 1931) ở Việt Nam…

Câu 5: Em có nhận xét gì về phong trào đấu tranh chống thực dân Pháp....

Em có nhận xét gì về phong trào đấu tranh chống thực dân Pháp ở các nước Đông Dương?

Trả lời:

Phong trào đấu tranh chống thực dân Pháp ở các nước Đông Dương:

 • Phong trào diễn ra dưới nhiều hình thức.
 • Đảng Cộng Sản Việt Nam ( sau đổi thành Đảng Cộng sản Đông Dương) thành lập và lãnh đạo phong trào.
 • Bước đầu có sự liên minh chống đế quốc của 3 năm.

II. HƯỚNG DẪN TRẢ LỜI CÂU HỎI CUỐI BÀI

Câu 1: Vì sao sau Chiến tranh thế giới thứ nhất, phong trào độc lập...

Vì sao sau Chiến tranh thế giới thứ nhất, phong trào độc lập dân tộc ở châu Á lại bùng nổ mạnh mẽ ?

Trả lời:

Do hậu quả của chiến tranh thế giới thứ nhất, nhân dân các nước thuộc địa, phụ thuộc phải gánh chịu nhiều tai họa bởi chính sách khai thác thuộc địa của các đế quốc thực dân sau chiến tranh. Đặc biệt là tác động của Cách mạng tháng Mười Nga năm 1917, quan trọng nhất là vai trò của giai cấp công nhân và đảng cộng sản ở các nước này.

Câu 2: Cách mạng Trung Quốc đã diễn ra như thế nào trong những...

Cách mạng Trung Quốc đã diễn ra như thế nào trong những năm 1919 – 1939 ?

Trả lời:

Trong những năm 1919 – 1939, cách mạng Trung Quốc đã diễn ra:

 • Ngày 4 tháng 5 năm 1919: Diễn ra phong trào Ngũ tứ.
 • Sự truyền bá chủ nghĩa Mác – Lê Nin và việc thành lập Đảng Cộng sản Trung Quốc (tháng 7/1921).
 • 1926 – 1927: Chiến tranh cách mạng
 • 1927 – 1937: Nội chiến
 • Tháng 7/1937: Cuộc kháng chiến chống Nhật, Quộc – Cộng hợp tác chống Nhật.

Câu 3: Em có nhận xét gì về cuộc đấu tranh giành độc lập dân tộc ở ....

Em có nhận xét gì về cuộc đấu tranh giành độc lập dân tộc ở Đông Nam Á sau Chiến tranh thế giới thứ nhất ?

Trả lời:

Nhận xét về cuộc đấu tranh giành độc lập dân tộc ở Đông Nam Á sau Chiến tranh thế giới thứ nhất:

 • Quy mô: Phong trào lên cao, lan rộng khắp các nước châu Á.
 • Hình thức đấu tranh: Hình thức đấu tranh phong phú, đấu tranh chính trị, bãi công, đấu tranh vũ trang.
 • Kết quả: Nhiều phong trào giành được thắng lợi như cách mạng Mông Cổ, Thổ Nhĩ Kì.

Câu 4: Lập bảng thống kê về phong trào độc lập dân tộc ở châu Á.

Trả lời:

Niên đại

Tên phong trào

Khu vực

1-5-1919

Phong trào Ngũ tứ ở Trung Quốc

Đông Á

1919-1922

Thổ Nhĩ Kì - Cộng hòa Thổ Nhĩ Kì

Tây Nam Á

1921-1924

Cộng hòa nhân dân Mông Cổ

Đông Bắc Á

1901-1936

Lào: khởi nghĩa của Ong Kẹo và Cam-ma-đam

Đông Dương

1918-1920-1926

Cam-pu-chia: phong trào đấu tranh liên tiếp nổ ra

Đông Dương

1930-1931

Xô Viết Nghệ Tĩnh ở Việt Nam

Đông Dương

1930-1935

Cam-pu-chia: cách mạng dân chủ tư sản: nhà sư A-cha Ham chiêu

Đông Dương

1926-1927

In-đô-nê-xi-a: tại Gia-va và Xu-ma-xtra dưới sự lãnh đạo của Đảng Cộng sản sau khi bị đàn áp quần chúng ngả theo phong trào dân tộc tư sản của Xu - các nô

Đông Nam Á hải đảo

Tìm kiếm google:

Giải môn Lịch sử lớp 8


Đia chỉ: Tòa nhà TH Office, 90 Khuất Duy Tiến, Thanh Xuân, Hà Nội
Điện thoại hỗ trợ: Fidutech - click vào đây
Chúng tôi trên Yotube
Cùng hệ thống: baivan.net - Kenhgiaovien.com - tech12h.com