Giải lịch sử 8 bài 9: Ấn Độ thế kỉ XVIII – Đầu thế kỉ XX

Hướng dẫn giải, tóm tắt nội dung bài học và làm bài tập bài 9: Ấn Độ thế kỉ XVIII – Đầu thế kỉ XX - trang 56 lịch sử lớp 8. Tất cả các câu hỏi bao gồm giữa và cuối bài học đều được Baivan.net hướng dẫn giải chi tiết, dễ hiểu và ngắn gọn nhất. Chúng ta tham khảo để học tốt lịch sử 8 bài 9: Ấn Độ thế kỉ XVIII – Đầu thế kỉ XX nhé.

Câu trả lời:


I. HƯỚNG DẪN TRẢ LỜI CÂU HỎI GIỮA BÀI

Câu 1: Qua bảng thống kê trên, em có nhận xét gì về chính sách thống trị ....

Qua bảng thống kê trên, em có nhận xét gì về chính sách thống trị của thực dân Anh và hậu quả của nó đối với Ấn Độ?

Trả lời:

  • Các con số này cho thấy, số lượng lương thực sản xuất tăng nhanh, tỉe lệ thuận với người chết đói tăng nhanh. Chứng tỏ chính sách thống trị của thực dân Anh hết sức tàn bạo
  • Kinh tế: Bóc lột nhân dân thậm tệ, kìm hãm sự phát triiển của nền kinh tế
  • Chính trị: Dùng chính sách chia để trị, chia rẽ tôn giáo dân tộc.

=> Quần chúng nông dân bị bần cùng hoá. Nhân dân Ấn Độ mâu thuẫn sâu sắc với thực dân Anh, vì thế cuộc đấu tranh chống thực dân Anh tất yếu sẽ nổ ra.

Câu 2: Trình bày diễn biến cuộc khởi nghĩa Xi-Pay (1857-1859)

Trả lời:

Nguyên nhân: chính sách thống trị hà khắc của thực dân Anh, nhất là chính sách "chia để trị", tìm cách khơi sâu sự khác biệt về chủng tộc, tôn giáo và đẳng cấp trong xã hội đã dẫn đến mâu thuẫn sâu sắc giữa nhân dân Ấn Độ với thực dân Anh.

Diễn biến của cuộc khởi nghĩa Xi-pay :

Ngày 10 - 5 - 1857, hàng vạn lính Xi-pay đã nổi dậy khởi nghĩa vũ trang chống thực dân Anh. Cuộc khởi nghĩa đã nhận được sự hưởng ứng của đông đảo nông dân,nhanh chóng lan ra khắp miền Bắc và một phần miền Trung Ân Độ. Nghĩa quân đã lập được chính quyền, giải phóng được một số thành phố lớn. Cuộc khởi nghĩa duy trì khoảng 2 năm ( ] 857 - 1859) thì bị thực dân Anh đàn áp đẫm máu

=> Ý nghĩa : cuộc khởi nghĩa tiêu biểu cho tinh thần đấu tranh bất khuất của nhân dân Ấn Độ chống chủ nghĩa thực dân, giải phóng dân tộc. Thúc đẩy phong trào đấu tranh chống thực dân Anh giành độc lập.

II. HƯỚNG DẪN TRẢ LỜI CÂU HỎI CUỐI BÀI

Câu 1: Nêu những hậu quả của sự thống trị của Anh ở Ấn Độ?

Trả lời:

Hậu quả sự thống trị của Anh ở Ấn Độ : kinh tế giảm sút, đời sống nhân dân bị bần cùng, mâu thuẫn giữa nhân dân Ấn Độ với thực dân Anh hết sức sâu sắc.

Câu 2: Đảng Quốc đại được thành lập nhằm mục tiêu đấu tranh gì?

Trả lời:

Đảng Quốc đại được thành lập nhằm mục tiêu đấu tranh là giành tự chủ và phát triển kinh tế dân tộc.

Câu 3: Lập niên biểu về phong trào chống Anh của nhân dân Ấn Độ từ giữa....

Lập niên biểu về phong trào chống Anh của nhân dân Ấn Độ từ giữa thế kỉ XIX đến đầu thế kỉ XX.

Trả lời:

Thời gian Phong trào đấu tranh
1857-1859

Khởi nghĩa Xi-pay, binh lính cùng nhân dân đứng dậy

Khởi nghĩa vũ trang

1875-1885 Phong trào đấu tranh của nông dân và công nhân Ấn thúc đẩy giai cấp tư sản Ấn đứng lên chống thực dân Anh
7-1908 Tổng bãi công ở Bom-bay. Đây là cuộc đấu tranh chính trị lớn đầu tiên của giai cấp vô sản Ấn, được xem là đỉnh cao nhất của phong trào giải phóng dân tộc Ấn
Tìm kiếm google:

Giải môn Lịch sử lớp 8


Đia chỉ: Tòa nhà TH Office, 90 Khuất Duy Tiến, Thanh Xuân, Hà Nội
Điện thoại hỗ trợ: Fidutech - click vào đây
Chúng tôi trên Yotube
Cùng hệ thống: baivan.net - Kenhgiaovien.com - tech12h.com