Giải sinh học 11 bài 16: Tiêu hóa ở động vật (tiếp theo)

Hướng dẫn giải, soạn bài, làm bài tập, bài thực hành trong Sinh học 11 bài: Tiêu hóa ở động vật (tiếp theo). Tất cả các kiến thức trong bài học này đều được giải đáp cẩn thận, chi tiết. Chúng ta tham khảo để học tốt môn sinh học 11 nhé.

Câu trả lời:

Bài tập 2: Tại sao thú ăn thực vật thường phải ăn số lượng thức ăn rất lớn?

Trả lời:

Thú ăn thực vật thường phải ăn số lượng thức ăn rất lớn vì thức ăn thực vật có hàm lượng dinh dưỡng ít, nên phải ăn dù nhiều mới đủ chất dinh dưỡng cần cho cơ thể.

Bài tập 3: Đánh đấu X vào ô trống cho ý trả lời đúng về tiêu hóa xenlulozơ

Trong ống tiêu hóa cùa động vật nhai lại, thành xenlulozơ của tế bào thực vật:

□     a. không được tiêu hóa nhưng được phá vỡ ra nhờ co bóp mạnh của dạ dày.

□     b. được nước bọt thủy phân thành các thành phần  đơn giản.

□    c. được tiêu hóa nhờ các vi sinh vật cộng sinh trong manh tràng và dạ dày.

□     d. được tiêu hóa hóa học nhờ các enzim tiết ra từ ống tiêu hóa.

Trả lời: 

=> đáp án: C

Giải môn Sinh học lớp 11

@2018 ban quyền thuộc về baivan.net