Giải sinh học 11 bài 19: Tuần hoàn máu (tiếp theo)

Hướng dẫn giải, soạn bài, làm bài tập, bài thực hành trong Sinh học 11 bài: Tuần hoàn máu (tiếp theo). Tất cả các kiến thức trong bài học này đều được giải đáp cẩn thận, chi tiết. Chúng ta tham khảo để học tốt môn sinh học 11 nhé.

Câu trả lời:

Trả lời:

Tim tách rời khỏi cơ thể vẫn có khả năng co dãn nhịp nhàng vì: 
  • Tính tự động của tim là khả năng co dãn tự động theo chu kì của tim.
  • Tính tự động do hệ dẫn truyền tim (là sợi đặc biệt có trong thành tim):
    • Nút xoang nhĩ: tự phát xung điện
    • Nút nhĩ thất: nhận xung điện từ nút xoang nhĩ đến bó His
    • Bó His
    • Mạng Puockin: lan truyền xung khắp tâm thất làm tâm thất co

Bài tập 2: Vẽ và chú thích hệ dẫn truyền tim.

Trả lời: 

Giải sinh học 11 bài 19: Tuần hoàn máu (tiếp theo)

Bài tập 3: Tại sao huyết áp lại giảm dần trong hệ mạch.

Trả lời:

Huyết áp giảm dần trong hệ mạch (từ động mạch chủ —> động mạch lớn ->tiểu động mạch —> tĩnh mạch chủ) là do càng ra xa tim áp lực máu (do tim co bóp đẩy máu) tác dụng lên thành mạch càng giảm.

Bài tập 4: Giải thích sự biến đổi vận tốc máu trong hệ mạch.

Trả lời:

Sự biến đổi vận tốc máu trong hệ mạch là do tổng tiết diện của mạch và chênh lệch huyết áp giữa hai đầu đoạn mạch của mỗi loại mạch khác nhau.

Giải môn Sinh học lớp 11

@2018 ban quyền thuộc về baivan.net