Giải sinh học 11 bài 3: Thoát hơi nước

Hướng dẫn giải, soạn bài, làm bài tập, bài thực hành trong Sinh học 11 bài: Thoát hơi nước. Tất cả các kiến thức trong bài học này đều được giải đáp cẩn thận, chi tiết. Chúng ta tham khảo để học tốt môn sinh học 11 nhé.

Câu trả lời:

Trả lời: 

  • Vật liệu xây dựng hấp thụ nhiệt làm cho nhiệt độ tăng cao
  • Lá cây thoát hơi nước làm hạ nhiệt độ môi trường xung quanh lá.

=> không khí dưới bóng cây mát hơn so với không khí dưới mái che bằng vật liệu xây dựng

Bài tập 2; Cây trong vườn và cây trên đồi, cây nào có cường độ thoát hơi nước qua cutin mạnh hơn?

Trả lời: 

Cây trong vườn có cường độ thoát hơi nước qua cutin mạnh hơn cây trên đồi.

Bài tập 3: Tác nhân chủ yếu nào điều tiết độ mở của khí khổng?

Trả lời: 

  • Tác nhân chủ yếu điều tiết độ mở của khí khổng là hàm lượng nước trong các tế bào khí khổng.

Giải môn Sinh học lớp 11

@2018 ban quyền thuộc về baivan.net