Giải sinh học 11 bài 23: Hướng động

Hướng dẫn giải, soạn bài, làm bài tập, bài thực hành trong Sinh học 11 bài: Hướng động . Tất cả các kiến thức trong bài học này đều được giải đáp cẩn thận, chi tiết. Chúng ta tham khảo để học tốt môn sinh học 11 nhé.

Câu trả lời:

Bài tập 2: Các tua quấn ở các cây mướp, bầu, bí, ... là kiểu hướng động gì?

Trả lời:

Các tua quấn ở các cây mướp, bầu, bí, ... là kiểu hướng động tiếp xúc.

Bài tập 3: Nêu vai trò của hướng trọng lực trong đời sống của cây.

Trả lời:

Vai trò của hướng trọng lực trong đời sống của cây là để hút nước cùng các ion khoáng từ đất và để cố định cây vào đất.

Bài tập 4: Hãy kể những tác nhân gây ra hướng hóa ở thực vật.

Trả lời:

Những tác nhân gây ra hướng hóa ở thực vật là các hóa chất có thể là kiềm, axit, các muối khoáng, các chất hữu cơ. hoocmôn, các chất dẫn dụ, nước, phân bón,...

Bài tập 5: Vào rừng nhiệt đới, ta gặp rất nhiều dây leo quấn quanh những cây gỗ lớn để vươn lên cao, đó là kết quả của:

a)  Hướng sáng

b)  Hướng tiếp xúc

c)   Hướng trọng lực âm

d)   Cả 3 loại hướng trên.

Trả lời: 

=> đáp án B

Giải môn Sinh học lớp 11

@2018 ban quyền thuộc về baivan.net