Giải địa lí 8 bài 17: Hiệp hội các nước Đông Nam Á (ASEAN)

Hướng dẫn giải, soạn bài, làm bài tập, bài thực hành trong bài 17: Hiệp hội các nước Đông Nam Á (ASEAN) - trang 58 địa lí 8. Tất cả các kiến thức trong bài học này đều được giải đáp cẩn thận, chi tiết. Chúng ta tham khảo để học tốt địa lí 8 bài 17: Hiệp hội các nước Đông Nam Á (ASEAN) nhé.

Câu trả lời:


I. TÓM TẮT LÝ THUYẾT BÀI HỌC

1. Hiệp hội các nước Đông Nam Á

 • Được thành lập ngày 8/8/1967 ( gồm 5 quốc gia)
 • Là một liên minh chính trị, kinh tế, văn hóa, xã hội của các quốc gia trong khu vực Đông Nam Á.
 • Đến nay gồm 10 quốc gia thành viên.
 • Các nước hợp tác trên nguyên tắc tự nguyện, tôn trọng chủ quyền của nhau.

2. Hợp tác để phát triển kinh tế - xã hội

 • Các nước Đông Nam Á có nhiều điều kiện thuận lợi về tự nhiên, văn hoá, xã hội để hợp tác phát triển kinh tế.
 • Sự hợp tác đã đem lại nhiều kết quả trong kinh tế, văn hoá, xã hội mỗi nước.
 • Sự nỗ lực phát triển kinh tế của từng quốc gia và kết quả của sự hợp tác các nước trong khu vực đã tạo môi trường ổn định để phát triển kinh tế.

3. Việt Nam trong ASEAN

 • Tham gia vào ASEAN Việt Nam có nhiều cơ hội để phát triển kinh tế – xã hội.
 • Tuy nhiên hiện nay có những cản trở: chênh lệch về trình độ phát triển kinh tế – xã hội, khác biệt về thể chế chính trị, bất đồng ngôn ngữ là những thách thức đòi hỏi có giải pháp vượt qua, góp phần tăng cường hợp tác giữa các nước trong khu vực.

II. HƯỚNG DẪN TRẢ LỜI CÂU HỎI GIỮA BÀI

Câu 1: Dựa vào bình sau, hoặc hình 17.1 SGK, hãy cho biết 5 nước tham gia ...

Dựa vào bình sau, hoặc hình 17.1 SGK, hãy cho biết 5 nước tham gia đầu tiên vào ASEAN, những nước nào tham gia sau Việt Nam

Trả lời:

5 nước tham gia đầu tiên vào ASEAN:

 • Thái Lan
 • In-đô-nê-xi-a
 • Ma-lai-xi-a
 • Xin-ga-po
 • Phi-lip-pin

Những nước tham gia tổ chức ASEAN sau Việt Nam là:

 • Lào
 • Mi-an-ma
 • Cam-pu-chia

Câu 2: Em hãy cho biết các nước Đông Nam Á có những điều kiện thuận lợi...

Em hãy cho biết các nước Đông Nam Á có những điều kiện thuận lợi gì để hợp tác phát triển kinh tế?

Trả lời:

Những điều kiện thuận lợi giúp các nước Đông Nam Á hợp tác phát triển kinh tế:

 • Vị trí gần gũi, đường giao thông về cơ bản là thuận lợi.
 • Truyền thống văn hóa, sản xuất có nhiều nét tương đồng.
 • Lịch sử đấu tranh, xây dựng đất nước có những điểm giống nhau, con người dễ hợp tác với nhau.
 • Có nhiều nguồn tài nguyên thiên nhiên

Câu 3: Từ đoạn văn trên em hãy cho biết những lợi ích của Việt Nam trong quan hệ...

Từ đoạn văn trên em hãy cho biết những lợi ích của Việt Nam trong quan hệ mậu dịch và hợp tác với các ASEAN la gì? Hãy liên hệ với thực tế đất nước, nêu thêm một vài ví dụ về sự hợp tác này.

Trả lời:

 • Lợi ích của Việt Nam:
  • Tốc độ tăng trưởng kinh tế tăng nhanh, xuất khẩu lúa gạo và nhập khẩu nhiều mặt hàng nguyên liệu sản xuất.
  • Phát triển hành lang Đông-Tây xóa đói giảm nghèo, thu hẹp khoảng cách phát triển.
 • Liên hệ thực tế:
  • Tạo điều kiện phát triển kinh tế đa quốc gia, nhiều tập đoàn có cơ hội phát triển.
  • Thu hút nguồn vốn đầu tư kinh tế, các quỹ khuyến học, phát triển con người,…

III. HƯỚNG DẪN TRẢ LỜI CÂU HỎI CUÔI BÀI HỌC

Câu 1: Mục tiêu hợp tác của Hiệp hội các nước Đông Nam Á đã thay đổi...

Mục tiêu hợp tác của Hiệp hội các nước Đông Nam Á đã thay đổi qua thời gian như thế nào?

Trả lời:

Mục tiêu hợp tác của Hiệp hội các nước Đông Nam Á đã thay đổi qua thời gian, cụ thể là:

 • Trong 25 năm đầu, Hiệp hội được tổ chức như một khối hợp tác về quân sự.
 • Cuối thập niên 70, đầu 80 xu thế hợp tác kinh tế xuất hiện và ngày càng trở thành xu hướng chính.
 • Đến năm 1998 đặt ra mục tiêu: “Đoàn kết và hợp tác vì một ASEAN hòa bình, ổn định và phát triển đồng đều”.
 • Các nước hợp tác với nhau trên nguyên tắc tự nguyện, tôn trọng chủ quyền của mỗi quốc gia thành viên và ngày càng hợp tác toàn diện, cùng khẳng định vị trí của mình trên trường quốc tế.

Câu 2: Phân tích những lợi thế và khó khăn của Việt Nam khi trở thành thành liên của ASEAN.

Trả lời:

Thuận lợi:

 • Mở rộng quan hệ mậu dịch, buôn bán với các nước.
 • Mở rộng quan hệ trong giáo dục, văn hóa, ytế và đào tạo nguồn nhân lực.
 • Phát triển các hoạt động du lịch, khai thác tốt tiềm năng phát triển kinh tế của đất nước.
 • Xây dựng phát triển các hành lang kinh tế; thu hút đầu tư; xóa đói giảm nghèo,...

Khỏ khăn:

 • Sự chênh lệch về trình độ phát triển kinh tế — xã hội giữa các quốc gia.
 • Sự khác biệt về thể chế chính trị và sự bất đồng về ngôn ngữ,...

Câu 3: Vẽ biểu đồ hình cột và nhận xét GDP/người của các nước ASEAN theo bảng số liệu dưới đây:

Bảng 17.1. Tổng sản phẩm trong nước (GDP) bình quân đầu người của một số nước Đông Nam Á năm 2001

Bài 17: Hiệp hội các nước Đông Nam Á

Trả lời:

 • Vẽ biểu đồ:

Bài 17: Hiệp hội các nước Đông Nam Á

 • Nhận xét:
  • GDP/người giữa các nước ASEAN không đều.
  • Nước có GDP/người cao nhất là Xin-ga-po (20740 USD), tiếp theo là Bru- nây (12300 USD), Ma-lai-xi-a (3680 USD), Thái Lan (1870 USD).
  • Các nước có GDP/người thấp dưới 1000 USD là Phi-líp-pin (930 USD), In-đô- nê-xi-a (680 USD), Việt Nam (415 USD), Lào (317 USD), Cam-pu-chia (280 USD).
  • GDP/người của Xin-ga-po gấp 74 lần GDP/người của Cam-pu-chia, gấp 65,4 lần GDP/người của Lào, gấp gần 50 lần GDP/người của Việt Nam…
Tìm kiếm google:

Giải môn Địa lí lớp 8


Đia chỉ: Tòa nhà TH Office, 90 Khuất Duy Tiến, Thanh Xuân, Hà Nội
Điện thoại hỗ trợ: Fidutech - click vào đây
Chúng tôi trên Yotube
Cùng hệ thống: baivan.net - Kenhgiaovien.com - tech12h.com