Giải sinh học 10 bài 11: Vận chuyển các chất qua màng sinh chất

Hướng dẫn giải, soạn bài, làm bài tập, bài thực hành trong Sinh học 10 bài: Vận chuyển các chất qua màng sinh chất. Tất cả các kiến thức trong bài học này đều được giải đáp cẩn thận, chi tiết. Chúng ta tham khảo để học tốt môn sinh học 10 nhé.

Trả lời: 

  • Là phương thực vận chuyển các chất qua màng sinh chất mà không tiêu tốn năng lượng.
  • Theo nguyên lý khuếch tán gọi là sự thẩm thấu: các chất từ nơi nồng độ cao đến nơi nồng độ thấp hơn
  • Có 2 cách khuếch tán qua màng sinh chất: 
    • Khuếch tán trực tiếp qua lớp photpholipit kép
    • Khuếch tán qua kênh protein xuyên màng

Bài tập 2: Phân biệt vận chuyển thụ động với vận chuyển chủ động.

Trả lời: 

Vận chuyển thụ động

Vận chuyển chủ động

-    Là phương thức vận chuyển các chất qua màn từ nơi có nồng độ cao đến nơi có nồng độ thấp.

-    Phải có sự chênh lệch nồng độ, không tiêu tốn năng lượng.

-     Vận chuyển có chọn lọc cần có kênh prôtêin đặc hiệu.

-       Kích thước chất vận chuvển phải nhỏ hơn đường kính lỗ màng.

-      Là phương thức vận chuyển qua màng từ nơi có nồng độ thấp đến nơi có nồng độ cao.

-    Phải sử dụng năng lượng (ATP).

-      Phải có prôtêin vận chuyển đặc hiệu.

Bài tập 3: Tại sao muốn giữ rau tươi, ta phải thường xuyên vảy nước vào rau?

Trả lời:

Muốn giữ rau tươi ta phải thường xuyên vảy nước vào rau vì khi vảy nước vào rau, nước sẽ thẩm thấu vào tế bào làm tế bào trương lên khiến rau tươi, không bị héo. 

Bài tập 4: Khi tiến hành ẩm bào, làm thế nào tế bào có thể chọn được các chất cần thiết trong số hàng loạt các chất có ở xung quanh để đưa vào tế bào?

Trả lời:

 Khi tế bào tiến hành quá trình ẩm bào trong điều kiện môi trường có rất nhiều chất ở xung quanh thì tế bào sử dụng các thụ thể đặc hiệu trên màng sinh chất để chọn lấy những chất cần thiết đưa vào tế bào.

Giải môn Sinh học lớp 10

@2018 ban quyền thuộc về baivan.net