Giải sinh học 10 bài 10: Tế bào nhân thực (tiếp theo)

Hướng dẫn giải, soạn bài, làm bài tập, bài thực hành trong Sinh học 10 bài: Tế bào nhân thực (tiếp theo). Tất cả các kiến thức trong bài học này đều được giải đáp cẩn thận, chi tiết. Chúng ta tham khảo để học tốt môn sinh học 10 nhé.

Trả lời: 

 • Bao gồm hệ thống các vi ống, vi sợi và sợi trung gian
 • Chức năng: là giá đỡ và tạo hình dạng tế bào; là nơi neo đậu của các bào quan

Bài tập 2: Mô tả cấu trúc và chức năng của màng sinh chất.

Trả lời: 

 • Là mô hình khảm động:
  • Gồm 2 thành phần chính: photpholipit và protein 
  • Chứa các phân tử colesteron, các protein (kênh vận chuyển) xen kẽ
  • Bên ngoài tế bào chứa: thụ thể, kênh, dấu chuẩn nhận biết tế bào
 • Chức năng: 
  • Thực hiện trao đổi chất có chọn lọc giữa tế bào với môi trường ngoài
  • Vận chuyển các chất, thu nhận thông tin, dấu chuẩn nhận biết

Bài tập 3: Phân biệt thành tế bào của thực vật với thành tế bào có vi khuẩn và nấm.

Trả lời:

 Bên ngoài màng sinh chất của tế bào thực vật còn có thành tế bào.
 • Thành tế bào thực vật được cấu tạo chủ yếu bằng xelulôzơ.
 • Thành tế bào vi khuẩn được cấu tạo từ peptiđôglican.
 • Thành tế bào ở nấm được cấu tạo chủ yếu là kitin.

Bài tập 4: Chất nền ngoại bào là gì? Nêu chức năng của chất nền ngoại bào.

Trả lời:

Cấu trúc của chất nền ngoại bào: chất nền ngoại bào của tế bào người và động vật bao bên ngoài màng sinh chất.
 • Chất nền ngoại bào được cấu tạo chủ yếu từ các loại sợi glicôprôtêin (prôtêin liên kết với cacbohiđrat) kết hợp với các chất vô cơ và hữu cơ khác nhau.
 • Chức năng của chất nền ngoại bào: chất nền ngoại bào có nhiệm vụ giúp các tế bào liên kết với nhau tạo nên các mô nhất định và giúp tế bào thu nhận thông tin.

Giải môn Sinh học lớp 10

@2018 ban quyền thuộc về baivan.net