Giải sinh học 10 bài 9: Tế bào nhân thực (tiếp theo)

Hướng dẫn giải, soạn bài, làm bài tập, bài thực hành trong Sinh học 10 bài: Tế bào nhân thực (tiếp theo). Tất cả các kiến thức trong bài học này đều được giải đáp cẩn thận, chi tiết. Chúng ta tham khảo để học tốt môn sinh học 10 nhé.

Trả lời: 

 • Bào quan chỉ có ở tế bào thực vật
 • Có 2 lớp màng bao bọc
 • Bên trong chất nền và hệ thống túi dẹt (tilacoit, grana) chứa enzim quang hợp
 • Có chứa ADN dạng vòng, riboxom
 • Chức năng: chuyển hóa năng lượng mặt trời thành năng lượng hóa học

Bài tập 2: Nêu cấu trúc và chức năng của ti thể.

Trả lời: 

 • Dạng hạt, kích thước và số lượng tùy thuộc từng tế bào
 • Có 2 lớp màng bao bọc: 
  • Màng ngoài không gấp nếp
  • Màng trong gấp nếp thành các mào chứa enzim hô hấp
 • Bên trong chứa ADN dạng vòng và riboxom
 • Chức năng: chuyển hóa chất hữu cơ tạo năng lượng ATP cung cấp cho tế bào

Bài tập 3: Nêu cấu trúc và chức năng của lizoxom.

Trả lời: 

 • Bào quan có 1 lớp màng bao bọc
 • Chứa các enzim thủy phân
 • Chức năng: phân hủy các tế bào già, bào quan già, các tế bào bị tổn thương không có khả năng phục hồi

Bài tập 4: Nêu cấu trúc và chức năng của không bào.

Trả lời: 

 • Bào quan có 1 lớp màng bao bọc
 • Chức năng: các tế bào thực vật thường có không bào lớn chứa chất dự trữ hoặc các chất phế thải hoặc giúp các tế bào hút nước.

Giải môn Sinh học lớp 10

@2018 ban quyền thuộc về baivan.net