Giải sinh học 10 bài 5: Protein

Hướng dẫn giải, soạn bài, làm bài tập, bài thực hành trong Sinh học 10 bài: Protein. Tất cả các kiến thức trong bài học này đều được giải đáp cẩn thận, chi tiết. Chúng ta tham khảo để học tốt môn sinh học 10 nhé.


Bài tập 1: Nếu cấu trúc bậc 1 của protein bị thay đổi, ví dụ axit amin này bằng axit amin khác thì chức năng của protein có bị thay đổi khoonng? Giải thích.

Trả lời: 

  • Nếu cấu trúc bậc 1 của protein bị thay đổi, ví dụ axit amin này bằng axit amin khác thì chức năng của protein đó có thể bị thay đổi.
  • Vì khi thay đổi thế axit min sẽ tạo nên 1 protein khác. 2 protein này có thể cùng hoặc khác nhau về chức năng.

Bài tập 2: Nêu một vài loại prôtêin trong tế bào người và cho biết các chức năng của chúng.

Trả lời: 

  • enzim amilaza: xác tác cho phản ứng thủy phân tinh bột ở miệng
  • Hb: Vận chuyển Ovà CO2 trong máu
  • Colagen: tham gia cấu tạo nên các mô liên kết
  • kháng thể: bảo vệ cơ thể

Bài tập 3: Tơ nhện, tơ tằm, sừng trâu, tóc, thịt gà và thịt lợn đều được cấu tạo từ prôtêin nhưng chúng khác nhau về rất nhiều đặc tính. Dựa vào kiến thức trong bài, em hãy cho biết sự khác nhau đó là do đâu?

Trả lời: 

Các phân tử protein khác nhau:
  • Số lượng, thành phần và trình tự sắp xếp các axit amin
  • khác nhau về cấu trúc không gian 3 chiều ở cấu trúc bậc 3 và 4.

Giải môn Sinh học lớp 10

@2018 ban quyền thuộc về baivan.net