Phiếu trắc nghiệm Tin học khoa học máy tính 11 kết nối Bài 11: Cơ sở dữ liệu

Bộ câu hỏi trắc nghiệm Tin học 11 (Định hướng Khoa học máy tính) kết nối tri thức. Câu hỏi và bài tập trắc nghiệm Bài 11: Cơ sở dữ liệu. Bộ trắc nghiệm có 4 mức độ: Nhận biết, thông hiểu, vận dụng và vận dụng cao. Hi vọng, tài liệu này sẽ giúp thầy cô nhẹ nhàng hơn trong việc ôn tập. Theo thời gian, chúng tôi sẽ tiếp tục bổ sung thêm các câu hỏi.

CHỦ ĐỀ 4: GIỚI THIỆU CÁC HỆ CƠ SỞ DỮ LIỆU

BÀI 11: CƠ SỞ DỮU LIỆU

A. TRẮC NGHIỆM

1. NHẬN BIẾT

Câu 1: Dữ liệu trong một CSDL được lưu trong:

 1. Bộ nhớ RAM
 2. Bộ nhớ ROM
 3. Bộ nhớ ngoài
 4. Các thiết bị vật lí

Câu 2: Cơ sở dữ liệu (CSDL) là :

 1. Tập hợp dữ liệu chứa đựng các kiểu dữ liệu: ký tự, số, ngày/giờ, hình ảnh... của một chủ thể nào đó.
 2. Tập hợp dữ liệu có liên quan với nhau theo một chủ đề nào đó được ghi lên giấy.
 3. Tập hợp dữ liệu có liên quan với nhau theo một chủ đề nào đó được lưu trên máy tính điện tử để đáp ứng nhu cầu khai thác thông tin của nhiều người.
 4. Tập hợp dữ liệu có liên quan với nhau theo một chủ đề nào đó được lưu trên giấy để đáp ứng nhu cầu khai thác thông tin của nhiều người.

Câu 3: Công việc thường gặp khi xử lí thông tin của một tổ chức là gì?

 1. Tạo lập hồ sơ
 2. Cập nhật hồ sơ
 3. Khai thác hồ sơ
 4. Tạo lập, cập nhật, khai thác hồ sơ

Câu 4: Việc lưu trữ dữ liệu đầy đủ và hợp lí sẽ:

 1. Hỗ trợ thống kê, báo cáo, tổng hợp số liệu.
 2. Hỗ trợ ra quyết định
 3. Cả A và B đều đúng
 4. Cả A và B đều sai.

Câu 5: Việc xác định cấu trúc hồ sơ được tiến hành vào thời điểm nào?

 1. Trước khi thực hiện các phép tìm kiếm, tra cứu thông tin
 2. Cùng lúc với việc nhập và cập nhật hồ sơ
 3. Sau khi đã nhập các hồ sơ vào máy tính
 4. Trước khi nhập hồ sơ vào máy tính

Câu 6: Xét công tác quản lí hồ sơ. Trong số các công việc sau, những việc nào không thuộc nhóm thao tác cập nhật hồ sơ?

 1. Xóa một hồ sơ      
 2. Thống kê và lập báo cáo
 3. Thêm hai hồ sơ      
 4. Sửa tên trong một hồ sơ.

Câu 7: Ngôn ngữ CSDL được sử dụng phổ biến hiện nay là:

 1. SQL      
 2. Access      
 3. Foxpro      
 4. Java

2. THÔNG HIỂU

Câu 1: Những nhiệm vụ nào dưới đây không thuộc nhiệm vụ của công cụ kiểm soát, điều khiển truy cập vào CSDL?

 1. Duy trì tính nhất quán của CSDL
 2. Cập nhật (thêm, sửa, xóa dữ liệu)
 3. Khôi phục CSDL khi có sự cố
 4. Phát hiện và ngăn chặn sự truy cập không được phép

Câu 2: Người nào đã tạo ra các phần mềm ứng dụng đáp ứng nhu cầu khai thác thông tin từ CSDL?

 1. Người dùng      
 2. Người lập trình ứng dụng
 3. Người QT CSDL      
 4. Cả ba người trên

Câu 3: Người nào có vai trò quan trọng trong vấn đề phân quyền hạn truy cập sử dụng CSDL?

 1. Người lập trình     
 2. Người dùng
 3. Người quản trị      
 4. Nguời quản trị CSDL

 

Câu 4: Tính nhất quán dữ liệu là:

 1. Yêu cầu quan trọng trong lưu trữ dữ liệu để đảm bảo tính đồng nhất và chính xác giữa các bảng dữ liệu, file hoặc phiên bản dữ liệu khác nhau
 2. Duy trì tính nhất quán của CSDL
 3. Khôi phục CSDL khi có sự cố
 4. Phát hiện và ngăn chặn sự truy cập không được phép

 

3. VẬN DỤNG

Câu 1: Cần tiến hành cập nhật hồ sơ học sinh của nhà trường trong các trường hợp nào sau đây?

 1. Một học sinh mới chuyển từ trường khác đến; thông tin về ngày sinh của một học sinh bị sai.
 2. Sắp xếp danh sách học sinh theo thứ tự tăng dần của tên
 3. Tìm học sinh có điểm môn toán cao nhất khối.
 4. Tính tỉ lệ học sinh trên trung bình môn Tin của từng lớp.

Câu 2: Theo em, việc lưu trữ dữ liệu phục vụ các bài toán quản lí có phải chỉ là việc chuyển các ghi chép trên giấy thành văn bản trên máy tính không?

 1. Việc lưu trữ dữ liệu phục vụ các bài toán quản lí không phải chỉ là việc chuyển các ghi chép trên giấy thành văn bản trên máy tính
 2. Duy trì tính nhất quán của CSDL
 3. Khôi phục CSDL khi có sự cố
 4. Phát hiện và ngăn chặn sự truy cập không được phép

Câu 3: Hãy giải thích yêu cầu về tính nhất quán dữ liệu trong lưu trữ dữ liệu.

 1. Phải sử dụng các phương pháp chuẩn hóa cơ sở dữ liệu, thiết kế ràng buộc và các quy trình kiểm tra dữ liệu
 2. Duy trì tính nhất quán của CSDL
 3. Khôi phục CSDL khi có sự cố
 4. Phát hiện và ngăn chặn sự truy cập không được phép

Câu 4: Tính nhất quán dữ liệu là:

 1. Yêu cầu quan trọng trong lưu trữ dữ liệu để đảm bảo tính đồng nhất và chính xác giữa các bảng dữ liệu, file hoặc phiên bản dữ liệu khác nhau
 2. Duy trì tính nhất quán của CSDL
 3. Khôi phục CSDL khi có sự cố
 4. Phát hiện và ngăn chặn sự truy cập không được phép

4. VẬN DỤNG CAO

Câu 1: Tại sao cần tổ chức lưu trữ dữ liệu độc lập với phần mềm?

 1. đảm bảo dễ dàng chia sẻ
 2. dễ dàng bảo trì phát triển
 3. đồng thời đảm bảo hạn chế tối đa việc dữ liệu lặp lại, gây dư thừa dữ liệu và hỗ trợ đảm bảo tinh nhất quán dữ liệu.
 4. Tất cả các đáp án

 --------------- Còn tiếp ---------------

Đáp án trắc nghiệm

Xem đáp án
Tìm kiếm google: Trắc nghiệm tin học 11 định hướng khoa học máy tính KNTT, bộ trắc nghiệm tin học 11 định hướng khoa học máy tính kết nối tri thức, trắc nghiệm tin học 11 khoa học máy tính kết nối Bài 11: Cơ sở dữ liệu

Xem thêm các môn học

Bộ trắc nghiệm tin học 11 KNTT


Đia chỉ: Tòa nhà TH Office, 90 Khuất Duy Tiến, Thanh Xuân, Hà Nội
Điện thoại hỗ trợ: Fidutech - click vào đây
Chúng tôi trên Yotube
Cùng hệ thống: baivan.net - Kenhgiaovien.com - tech12h.com