Trắc nghiệm tin học ứng dụng 11 kết nối bài 3: Phần mềm nguồn mở

Bộ câu hỏi trắc nghiệm tin học 11 kết nối tri thức. Câu hỏi và bài tập trắc nghiệm bài 3: Phần mềm nguồn mở Bộ trắc nghiệm có 4 mức độ: Thông hiểu, nhận biết, vận dụng và vận dụng cao. Hi vọng, tài liệu này sẽ giúp thầy cô nhẹ nhàng hơn trong việc ôn tập. Theo thời gian, chúng tôi sẽ tiếp bổ sung thêm các câu hỏi

BÀI 3. PHẦN MỀM NGUỒN MỞ

VÀ PHẦN MỀM CHẠY TRÊN INTERNET

 1. TRẮC NGHIỆM
 2. NHẬN BIẾT (12 câu)

Câu 1: Loại phần mềm theo chuyển giao sử dụng là?

 1. Phần mềm thương mại, phần mềm tự do, phần mềm nguồn đóng
 2. Phần mềm thương mại, phần mềm tự do, phần mềm nguồn mở
 3. Phần mềm thương mại, phần mềm tự do
 4. Tất cả đều sai

 

Câu 2: Phần mền thương mại là?

 1. Phần mềm miễn phí
 2. Phần mềm cung cấp toàn bọ chức năng của máy tính
 3. Là phần mềm thống trị
 4. Phần mềm sản xuất ra để bán

 

Câu 3: Phần mềm nguồn mở là?

 1. Phần mềm cung cấp cả mã nguồn để người dùng có thể tự sửa đổi, cải tiến, phát triển
 2. LÀ một phần mềm không được cung cấp mã nguồn mà sử dụng theo 1 chiều của mà sản xuất
 3. Phần mềm bán lẻ nhất thế giới
 4. Phần mềm có thể mở tất cả trương trình trên MacOS

 

Câu 4: Giấy phép được áp dụng rộng rãi nhất là?

 1. GLU GPL
 2. GNU GPN
 3. GLU GPN
 4. GNU GPL

Câu 5:  Điều nào sau đây là một hạn chế tiềm ẩn để sử dụng phần mềm miễn phí?

 1. Phầm mềm miễn phí sẽ chỉ chạy trong 30 ngày
 2. Phần mềm miễn phí thì thường có nhiều khiếm khuyết
 3. Phần mềm miễn phí không tương thích với Windows 7
 4. Thường có hỗ trợ rất hạn chế cho phần mềm miễn phí

         

Câu 6: Con người, quy trình, phần mềm, phần cứng và dữ liệu là năm thành phần của một?

 1. Hệ thống phần mềm
 2. Hệ thống thông tin
 3. Ông nghệ thông tin
 4. Quản trị phần mềm

 

Câu 7: Phần mềm thương mại có mấy loại?

 1. 2
 2. 3
 3. 4
 4. 5

 

Câu 8: “LÀ nguồn thu nhập chính của các tổ chức”. Đây là vai trò của phần mềm nào?

 1. Phân mềm nguồn mở
 2. Phần mềm thương mại
 3. Phần mềm chạy trên internet
 4. Phần mềm bán dẫn

 

Câu 9: Phần mềm chạy trên internet là?

 1. Phần mềm chỉ sử dụng cho các doanh nghiệp lớn
 2. Phần mềm cần mua bản quyền để sử dụng
 3. Phần mềm không cần có kết nối internet
 4. Phần mềm sử dụng trực tiếp trên internet mà không cần cài đặt vào máy

 

Câu 10: Loại phần mềm nào làm việc với người dùng cuối, phần mềm ứng dụng và phần cứng để điều khiển phần lớn các chi tiết kỹ thuật?

 1. Phần mềm hệ thống
 2. Phần mềm ứng dụng
 3. Phần mềm giao tiếp
 4. Cả A, B và C đều sai

 

Câu 11: ______ được tập trung vào các lĩnh vực và nghề nghiệp cụ thể?

 1. Chương trình tiện ích
 2. Ứng dụng chuyên dụng
 3. Ứng dụng cơ bản
 4. Tất cả đều sai

 

Câu 12: Phần mềm cho phép máy tính tương tác với người sử dụng, ứng dụng và phần cứng được gọi là

 1. Phần mềm hệ thống
 2. Trình xử lý văn bản
 3. Phần mềm cơ sở dữ liệu
 4. A và C đúng

 

 1. THÔNG HIỂU (7 câu)

Câu 1: Chi phí cho phần mềm nguồn mở?

 1. Mất phí mua phần mềm và chuyển giao
 2. Chỉ mất phí chuyển giao nếu có
 3. Chỉ mất phí mua phần mềm
 4. Được hỗ trợ miễn phí 100%

 

Câu 2: Tính minh bạch của phần mềm thương mại nguồn đóng?

 1. Có thể nhìn và kiểm soát đồ đã cài
 2. Không kiểm soát được mã nguồn
 3. Có thể kiểm soát được mã nguồn
 4. Khó kiểm soát những gì đã cài cắm bên trong

 

Câu 3: Phần mềm thương mại văn phòng?

 1. Tất cả đều đúng
 2. Word
 3. Excel
 4. PowerPoint

 

Câu 4: Đâu là hệ điều hành của phần mềm thương mại?

 1. Wintel
 2. C và D đúng
 3. IOS
 4. Windows

 

Câu 5: Đâu là hệ quản trị cơ sở dữ liệu của phần mềm thương mại?

 1. Oracle
 2. SQL server
 3. A và B đúng
 4. A và B đều sai

 

Câu 6: Sự phụ thuộc của ngời dùng vào phần mềm nguồn mở?

 1. Được cộng đồng phát triển theo chuẩn chung, không phụ thuộc vào riêng ai
 2. Được phát triển theo chuẩn chung, phụ thuộc vào người tạo ra
 3. Được sử dụng và phát triển thoe kế hoạch của chủ nhân pần mềm
 4. Cả A, B, C đều sai

Câu 7: Cách thức chuyển giao phần mềm cho người sử dụng theo hướng mở dần như thế nào?

 1. Bán phần mềm dưới dạng mã máy
 2. Cho sử dụng phần mềm miễn phí có hoặc không có điều kiện
 3. Cả A, B và D đúng
 4. Cho sử dụng phát triển phần mềm tự do

 

 1. VẬN DỤNG (7 câu)

Câu 1: Ví dụ về phần mềm đóng gói?

 1. Microsoft Office
 2. Grab Driver
 3. Đường dây nóng 113, 114, 115
 4. Cả A, B, C đều đúng

 

Câu 2: Ví dụ về phần mềm đặt hàng?

 1. JAVA
 2. Control Panel
 3. Grab Driver
 4. Sci-hub

 

Câu 3: Đâu là ví dụ về phần mềm nguồn mở?

 1. GIMP
 2. Bee mine
 3. UNIX
 4. Linux

 

Câu 4: Đâu là ví dụ về phần mềm thương mại?

 1. UNIX
 2. Windows Vista
 3. Linux
 4. Adobe Photoshop

 

Câu 5: Ưu điểm của phần mềm nguồn mở?

 1. Người dùng tùy biến thế nào cũng được
 2. Tính linh hoạt cao và có cộng đồng phát triển đông đảo
 3. Không boa giờ xảy ra lỗi
 4. Được bảo hành trọn đời

 

Câu 6: Loại phần mềm ứng dụng nào là thích hợp nhất để lưu trữ và tổ chức một số lượng lớn thông tin bao gồm các mối quan hệ dữ liệu phức tạp?

 1. Một chương trình kế toán.
 2. Một chương trình bảng tính
 3. Một chương trình quản lý cơ sở dữ liệu.
 4. Một chương trình xử lý văn bản.

 

Câu 7: Nếu bạn đang tải một chương trình từ Internet, quá trình nào bạn nên sử dụng trước khi cài đặt chương trình?

 1. Mozilla FireFox.
 2. Lưu các tập tin và tiến hành cài đặt từ trang Web.
 3. Kiểm tra việc mua phần mềm hoàn tất
 4. Lưu các tập tin và quét virut/spyware trên tập tin.

 

 1. VẬN DỤNG CAO (4 câu)

Câu 1: Hãy cho biết ý nghĩa của yêu cầu “Người sửa đổi, nâng cấp phần mềm nguồn mở phải công bố rõ ràng phần nào đã sửa, sửa thế nào so với bản gốc”?

 1. Đảm bảo tính minh bạch và mất tin cậy của phần mềm nguồn mở, giúp người dùng hiểu rõ về những thay đổi trong phần mềm và giúp đảm bảo tính tương thích của phần mềm giữa các phiên bản
 2. Đảm bảo tính minh bạch và đáng tin cậy của phần mềm nguồn mở, giúp người dùng hiểu rõ về những thay đổi trong phần mềm và giúp đảm bảo tính tương thích của phần mềm giữa các phiên bản
 3. Đảm bảo tính minh bạch và đáng tin cậy của phần mềm nguồn mở, giúp người dùng hiểu rõ về những thay đổi trong phần mềm và giảm tính tương thích của phần mềm giữa các phiên bản
 4. Đảm bảo tính minh bạch và đáng tin cậy của phần mềm internet, giúp người dùng hiểu rõ về những thay đổi trong phần mềm và giúp đảm bảo tính tương thích của phần mềm giữa các phiên bản

 

Câu 2: Nói chung, các môi trường lập trình trên ngôn ngữ Python đều không có chức năng biên dịch đề chuyển mã nguồn thành mã máy. Các chương trình Python đều ở dạng mã nguồn. Liệu có thể coi mọi phần mềm viết bằng Python đều là phần mềm nguồn mở hay không?

 1. Không thể coi mọi phần mềm viết bằng Python đều là phần mềm nguồn mở chỉ vì Python là một ngôn ngữ lập trình hệ tam phân. Việc xem một phần mềm viết bằng Python có phải là phần mềm nguồn mở hay không phụ thuộc vào giấy phép sử dụng của phần mềm đó, nếu mã nguồn của phần mềm được công khai và cho phép người dùng sử dụng, sao chép, sửa đổi và phân phối theo các giấy phép tương ứng thì phần mềm đó mới được coi là phần mềm nguồn mở.
 2. Không thể coi mọi phần mềm viết bằng Python đều là phần mềm nguồn mở chỉ vì Python là một ngôn ngữ lập trình mã nguồn mở. Việc xem một phần mềm viết bằng Python có phải là phần mềm nguồn mở hay không thì không phụ thuộc vào giấy phép sử dụng của phần mềm đó, nếu mã nguồn của phần mềm được công khai và cho phép người dùng sử dụng, sao chép, sửa đổi và phân phối theo các giấy phép tương ứng thì phần mềm đó mới được coi là phần mềm nguồn mở.
 3. Không thể coi mọi phần mềm viết bằng Python đều là phần mềm nguồn mở chỉ vì Python là một ngôn ngữ lập trình mã nguồn mở. Việc xem một phần mềm viết bằng Python có phải là phần mềm nguồn mở hay không phụ thuộc vào giấy phép sử dụng của phần mềm đó, nếu mã nguồn của phần mềm được công khai và cho phép người dùng sử dụng, sao chép, sửa đổi và phân phối theo các giấy phép tương ứng thì phần mềm đó mới được coi là phần mềm nguồn mở.
 4. Không thể coi mọi phần mềm viết bằng Python đều là phần mềm nguồn mở chỉ vì Python là một ngôn ngữ lập trình nhị phân. Việc xem một phần mềm viết bằng Python có phải là phần mềm nguồn mở hay không phụ thuộc vào giấy phép sử dụng của phần mềm đó, nếu mã nguồn của phần mềm được công khai và cho phép người dùng sử dụng, sao chép, sửa đổi và phân phối theo các giấy phép tương ứng thì phần mềm đó mới được coi là phần mềm nguồn mở.

 

Câu 3: Ý nghĩa của yêu cầu “Phần mềm sửa đồi một phần mềm nguồn mở theo GPL cũng phải mở theo giấy phép của GPL” là gì?    

 1. Đảm bảo tính công bằng và tuân thủ nguyên tắc của GPL, một giấy phép sử dụng phần mềm nguồn mở rộng rãi. Theo yêu cầu này, tất cả các bản sửa đổi hoặc bổ sung phải tuân thủ giấy phép GPL và không phải công bố mã nguồn của các bản sửa đổi đó
 2. Đảm bảo tính công bằng và tuân thủ nguyên tắc của GPL, một giấy phép sử dụng phần mềm nguồn mở rộng rãi. Theo yêu cầu này, tất cả các bản sửa đổi hoặc bổ sung không cần tuân thủ giấy phép GPL và phải công bố mã nguồn của các bản sửa đổi đó
 3. Đảm bảo tính không công bằng và tuân thủ nguyên tắc của GPL, một giấy phép sử dụng phần mềm nguồn mở rộng rãi. Theo yêu cầu này, tất cả các bản sửa đổi hoặc bổ sung phải tuân thủ giấy phép GPL và phải công bố mã nguồn của các bản sửa đổi đó
 4. Đảm bảo tính công bằng và tuân thủ nguyên tắc của GPL, một giấy phép sử dụng phần mềm nguồn mở rộng rãi. Theo yêu cầu này, tất cả các bản sửa đổi hoặc bổ sung phải tuân thủ giấy phép GPL và phải công bố mã nguồn của các bản sửa đổi đó.

 

Câu 4: Có thể nói “Phần mềm nguồn mở ngày càng phát triển thì thị trường phần mềm thương mại càng suy giảm” hay không? Tại sao?

 1. Có thể khẳng định rằng “Phần mềm nguồn mở ngày càng phát triển thì thị trường phần mềm thương mại sẽ suy giảm” vì cả hai loại phần mềm đều có ưu và nhược điểm riêng, và có thể phù hợp với các mục đích và nhu cầu sử dụng khác nhau
 2. Không thể khẳng định rằng “Phần mềm nguồn mở ngày càng phát triển thì thị trường phần mềm thương mại sẽ suy giảm” vì cả hai loại phần mềm đều có ưu và nhược điểm riêng, và có thể phù hợp với các mục đích và nhu cầu sử dụng khác nhau
 3. Không thể khẳng định rằng “Phần mềm nguồn mở ngày càng phát triển thì thị trường phần mềm thương mại sẽ suy giảm” vì cả hai loại phần mềm đều có ưu và nhược điểm giống hệt nhau, và có thể phù hợp với các mục đích và nhu cầu sử dụng khác nhau
 4. Không đáp án nào đúng

 

Đáp án trắc nghiệm

Xem đáp án
Tìm kiếm google: Trắc nghiệm tin học ứng dụng 11 KNTT, bộ trắc nghiệm tin học ứng dụng 11 kết nối tri thức, trắc nghiệm tin học ứng dụng 11 kết nối bài 3: Phần mềm nguồn mở

Xem thêm các môn học

Bộ trắc nghiệm tin học 11 KNTT


Đia chỉ: Tòa nhà TH Office, 90 Khuất Duy Tiến, Thanh Xuân, Hà Nội
Điện thoại hỗ trợ: Fidutech - click vào đây
Chúng tôi trên Yotube
Cùng hệ thống: baivan.net - Kenhgiaovien.com - tech12h.com