Phiếu trắc nghiệm Tin học ứng dụng 11 kết nối Bài 27: Công cụ vẽ và một số ứng dụng

Bộ câu hỏi trắc nghiệm Tin học ứng dụng 11 kết nối tri thức. Câu hỏi và bài tập trắc nghiệm Bài 27: Công cụ vẽ và một số ứng dụng. Bộ trắc nghiệm có 4 mức độ: Nhận biết, thông hiểu, vận dụng và vận dụng cao. Hi vọng, tài liệu này sẽ giúp thầy cô nhẹ nhàng hơn trong việc ôn tập. Theo thời gian, chúng tôi sẽ tiếp tục bổ sung thêm các câu hỏi.

BÀI 27. CÔNG CỤ VẼ VÀ MỘT SỐ ỨNG DỤNG

 1. TRẮC NGHIỆM

 2. NHẬN BIẾT (12 CÂU)

Câu 1: Lớp ảnh có vai trò gì?

 1. xử lý các phần chung của bức ảnh, không làm ảnh hưởng đến các phần khác
 2. xử lý các phần riêng biệt của bức ảnh, không làm ảnh hưởng đến các phần khác
 3. xử lý các phần riêng biệt của bức ảnh, sẽ làm ảnh hưởng đến các phần khác
 4. Cả B và C

 

Câu 2: Công cụ nào được sử dụng để tạo các hình dạng cơ bản trong phần mềm vẽ?

 1. Brush tool
 2. Pencil tool
 3. Eraser tool
 4. Shape tool

 

Câu 3: Công cụ nào được sử dụng để xóa các phần của ảnh?

 1. Eraser tool
 2. Brush tool
 3. Pencil tool
 4. Hand tool

 

Câu 4: Lớp ảnh là gì trong phần mềm đồ họa?

 1. Một công cụ để vẽ hình dạng
 2. Một tập hợp các công cụ để chỉnh sửa ảnh
 3. Một tệp định dạng ảnh
 4. Một lớp bao phủ lên các đối tượng vẽ

 

Câu 5: Lớp ảnh nào được hiển thị trên cùng trong phần mềm đồ họa?

 1. Lớp ảnh nền
 2. Lớp ảnh đang chọn
 3. Lớp ảnh mới
 4. Lớp ảnh trung gian

    

Câu 6: Công cụ nào được sử dụng để chọn một vùng trong phần mềm đồ họa?

 1. Brush tool
 2. Selection tool
 3. Pencil tool
 4. Eraser tool

 

Câu 7: Lớp ảnh được sắp xếp như thế nào trong phần mềm đồ họa?

 1. Lớp ảnh được sắp xếp theo thứ tự bên dưới lên trên
 2. Lớp ảnh đầu tiên được hiển thị trên cùng
 3. Lớp ảnh cuối cùng được hiển thị trên cùng
 4. Tất cả các lớp ảnh được xếp chồng lên nhau

 

Câu 8: ảnh để in thường có độ phân giải ít nhất là bao nhiêu dpi?

 1. 30
 2. 300
 3. 3
 4. 3000

 

Câu 9: Công cụ nào được sử dụng để tạo màu sắc đồng nhất trên một vùng chọn trong phần mềm vẽ?

 1. Brush tool
 2. Eraser tool

C, Magic Wand tool

 1. Gradient tool

Câu 10: Công cụ nào được sử dụng để vẽ các đường cong trong phần mềm vẽ?

 1. Pen tool
 2. Pencil tool
 3. Brush tool
 4. Eraser tool

 

Câu 11: Bucket Fill có chắc năng?

 1. Vẽ thêm cho lớp đang chọn
 2. Tô màu vùng chọn
 3. Vẽ bằng cách sao chép một vùng
 4. Tất cả đều đúng

 

Câu 12: Trong phần mềm Photoshop, lớp ảnh được tạo bằng cách nào?

 1. Chọn Layer > New Layer
 2. Chọn File > New
 3. Chọn Edit > New
 4. Chọn Image > New

 

 1. THÔNG HIỂU (7 CÂU)

Câu 1: Công cụ nào trong GIMP được sử dụng để vẽ hình chữ nhật?

 1. Brush tool
 2. Rectangle tool
 3. Clone tool
 4. Pencil tool

 

Câu 2: Công cụ nào trong GIMP được sử dụng để vẽ hình tròn?

 1. Pencil tool
 2. Brush tool
 3. Clone tool
 4. Ellipse tool

Câu 3: Công cụ nào trong GIMP được sử dụng để vẽ đường thẳng?

 1. Line tool
 2. Brush tool
 3. Clone tool
 4. Pencil tool

 

Câu 4: Công cụ nào trong GIMP được sử dụng để tô màu cho vùng chọn?

 1. Gradient tool
 2. Bucket fill tool
 3. Eraser tool
 4. Clone tool

 

Câu 5: Công cụ nào trong GIMP được sử dụng để tạo vùng chọn tự do?

 1. Ellipse select tool
 2. Rectangle select tool
 3. Free select tool
 4. Fuzzy select tool

 

Câu 6: Công cụ nào trong GIMP được sử dụng để vẽ đường cong?

 1. Curve tool
 2. Brush tool
 3. Clone tool
 4. Pencil tool

 

Câu 7: Công cụ nào trong GIMP được sử dụng để chỉnh sửa kích thước hình ảnh?

 1. Rotate tool
 2. Crop tool
 3. Scale tool
 4. Shear tool

VẬN DỤNG (7 CÂU)

Câu 1: Công cụ vẽ chữ ký trong Microsoft Word được tìm thấy ở đâu?

 1. Trong tab "Insert"
 2. Trong tab "Home"
 3. Trong tab "View"
 4. Trong tab "Format"

 

Câu 2: Công cụ nào trong GIMP được sử dụng để vẽ đường nét liền?

 1. Paintbrush tool
 2. Pencil tool
 3. Airbrush tool
 4. Clone tool

 

Câu 3: Công cụ nào trong Paint của Windows được sử dụng để vẽ đường thẳng?

 1. Line tool
 2. Brush tool
 3. Pencil tool
 4. Eraser tool

 

Câu 4: Công cụ nào trong GIMP được sử dụng để vẽ đường nét đứt?

 1. Clone tool
 2. Paintbrush tool
 3. Airbrush tool
 4. Pencil tool

 

Câu 5: Công cụ nào trong Adobe Illustrator được sử dụng để vẽ hình tròn?

 1. Rectangle tool
 2. Ellipse tool
 3. Line tool
 4. Pen tool

Câu 6: Công cụ nào trong Adobe Photoshop được sử dụng để vẽ đường thẳng?

 1. Brush tool
 2. Pen tool
 3. Line tool
 4. Pencil tool

 

Câu 7: Công cụ nào trong GIMP được sử dụng để vẽ một đường nét đôi?

 1. Paintbrush tool
 2. Clone tool
 3. Airbrush tool
 4. Ink tool

 

 1. VẬN DỤNG CAO (4 CÂU)

Câu 1: Công cụ nào được sử dụng để tạo các hình dạng đa giác trong phần mềm vẽ?

 1. Rectangle tool
 2. Ellipse tool
 3. Polygon tool
 4. Hand tool

 

Câu 2: Công cụ nào được sử dụng để vẽ đường thẳng trong các phần mềm đồ họa?

 1. Brush tool
 2. Pencil tool
 3. Line tool
 4. Eraser tool

--------------- Còn tiếp ---------------

Đáp án trắc nghiệm

Xem đáp án
Tìm kiếm google: Trắc nghiệm tin học ứng dụng 11 KNTT, bộ trắc nghiệm tin học ứng dụng 11 kết nối tri thức, trắc nghiệm tin học ứng dụng 11 kết nối Bài 27: Công cụ vẽ và một số ứng dụng

Xem thêm các môn học

Bộ trắc nghiệm tin học 11 KNTT


Đia chỉ: Tòa nhà TH Office, 90 Khuất Duy Tiến, Thanh Xuân, Hà Nội
Điện thoại hỗ trợ: Fidutech - click vào đây
Chúng tôi trên Yotube
Cùng hệ thống: baivan.net - Kenhgiaovien.com - tech12h.com