Soạn văn 11 cực chất bài: Phong cách ngôn ngữ chính luận (tiếp theo)

Soạn bài: Phong cách ngôn ngữ chính luận (tiếp theo)- ngữ văn 11 tập 2 siêu chất. Nhằm giúp học sinh giảm bớt thời gian soạn bài nhưng vẫn đảm bảo nắm đủ ý, baivan giới thiệu các em tổ hợp bài soạn cực chất: cực ngắn, siêu ngắn và ngắn nhất. Từ đó, học sinh có thêm lựa chọn bài soạn phù hợp với của mình. Soạn Phong cách ngôn ngữ chính luận (tiếp theo) cực chất - baivan

Soạn văn 11 cực chất bài: Phong cách ngôn ngữ chính luận (tiếp theo)
Câu trả lời:


I. Câu hỏi trong bài học

Câu 1: Chỉ ra biện pháp tu từ trong đoạn văn chính luận sau: "Ai có súng dùng súng... cứu nước".

Câu 2: Viết một đề cương bài nói để chứng minh cho câu nói của Chủ tịch Hồ Chí Minh: "Non sông Việt Nam có trở nên tươi đẹp hay không...công học tập của các em".

Câu 3: Viết một đoạn văn chứng minh nhận định sau: Lòng yêu nước bắt nguồn từ tình yêu những người thân, yêu nơi chôn nhau cắt rốn với những kỉ niệm tuổi thơ không bao giờ quên.

II. Soạn bài siêu ngắn: Phong cách ngôn ngữ chính luận (tiếp theo)

Câu 1: Chỉ ra biện pháp tu từ trong đoạn văn chính luận "Ai có súng dùng súng... cứu nước":

  Biện pháp điệp ngữ: Ai có... dùng ....

  Biệp pháp liệt kê: súng, gươm, cuốc, thuồng, gậy gộc (Cách liệt kê giáng bậc, từ lớn đến nhỏ, từ vũ khí đến dụng cụ thô sơ).

  Sử dụng các câu ngắn, ngắt đoạn phối hợp với các phép tu từ trên tạo cho đoạn văn có giọng điệu dứt khoát và mạnh mẽ.

Câu 2:  Đề cương bài nói để chứng minh cho câu nói của Chủ tịch Hồ Chí Minh: "Non sông Việt Nam có trở nên tươi đẹp hay không...công học tập của các em"

Luận điểm: 

Thế hệ nhi đồng, thanh niên,... là mầm non, là thế hệ những người chủ tương lai của đất nước. 

Thanh niên có sức khỏe, có ý chí, có khát khao dấn thân và cống hiến, có sáng tạo. 

=> Những phẩm chất làm nên sự phát triển bền vững của mỗi quốc gia.

Luận cứ: 

Thế hệ trẻ được thụ hưởng một nền giáo dục tiên tiến

Thế hệ trẻ được tiếp cận với khoa học - kĩ thuật hiện đại

Thế hệ trẻ tiếp nối truyền thống cần cù, ham học hỏi của cha ông.

Luận chứng:

Thế hệ trẻ trong công cuộc xây dựng và bảo vệ Tổ quốc: kháng chiến chống Pháp, kháng chiến chống Mĩ

Thế hệ trẻ trong công cuộc xây dựng xã hội chủ nghĩa.

Câu 3: Viết một đoạn văn chứng minh nhận định sau: Lòng yêu nước bắt nguồn từ tình yêu những người thân, yêu nơi chôn nhau cắt rốn với những kỉ niệm tuổi thơ không bao giờ quên.

Bài viết tham khảo

Lòng yêu nước bắt nguồn từ tình yêu những người thân, yêu nơi chôn nhau cắt rốn với những kỉ niệm tuổi thơ không bao giờ quên. Thật vật, tình yêu nước ở mỗi người bắt đầu từ những tình cảm nhỏ bé nhất. Trước hết, đó là tình yêu với những người thân yêu, ruột thịt (ông bà, cha mẹ, anh chị, ...) rồi sau đó mới là tình yêu đối với làng quê, những con phố nhỏ, nơi chôn rau cắt rốn. Điều ấy có nghĩa tình cảm "nhỏ bé" đó phát triển đến độ sâu sắc, thiết tha trở thành một thứ tình cảm tình thiêng liêng, luôn thường trực trong mỗi con người. Yêu nước đồng nghĩa với việc phải gắn với ý thức về nghĩa vụ bảo vệ và xây dựng quê hương, đất nước. Đó là cơ sở tạo nên tình cảm lớn: Lòng yêu nước. Là một học ngồi trên ghế nhà trường, mỗi chúng ta cần cố gắng học tập và rèn luyện tốt để có thể góp phần xây dựng đất nước.

III. Soạn bài ngắn nhất: Phong cách ngôn ngữ chính luận (tiếp theo)

Câu 1: Trong đoạn văn "Ai có súng dùng súng... cứu nước" có dụng các biện pháp tu từ như biện pháp điệp ngữ (“Ai có... dùng ....”); biện pháp liệt kê giáng bậc, từ lớn đến nhỏ, từ vũ khí đến dụng cụ thô sơ (súng, gươm, cuốc, thuồng, gậy gộc); sử dụng các câu ngắn, ngắt đoạn phối hợp với các phép tu từ => tạo cho đoạn văn có giọng điệu dứt khoát và mạnh mẽ.

Câu 2:  Đề cương bài nói để chứng minh cho câu nói của Chủ tịch Hồ Chí Minh: "Non sông Việt Nam có trở nên tươi đẹp hay không...công học tập của các em"

Về luận điểm: Thế hệ nhi đồng, thanh niên,... là mầm non, là thế hệ những người chủ tương lai của đất nước. Thanh niên có sức khỏe, có ý chí, có khát khao dấn thân và cống hiến, có sáng tạo. Đó là những phẩm chất làm nên sự phát triển bền vững của mỗi quốc gia.

Về luận cứ: Thế hệ trẻ được thụ hưởng một nền giáo dục tiên tiến, được tiếp cận với khoa học - kĩ thuật hiện đại, tiếp nối truyền thống cần cù, ham học hỏi của cha ông.

Về luận chứng: Thế hệ trẻ trong công cuộc xây dựng và bảo vệ Tổ quốc: kháng chiến chống Pháp, kháng chiến chống Mĩ và trong công cuộc xây dựng xã hội chủ nghĩa.

Câu 3: Đoạn văn chứng minh nhận định sau: Lòng yêu nước bắt nguồn từ tình yêu những người thân, yêu nơi chôn nhau cắt rốn với những kỉ niệm tuổi thơ không bao giờ quên

Bài viết tham khảo

Đối với mỗi người, lòng yêu nước không phải là thứ gì đó lớn lao, cao cả mà nó bắt đầu từ những tình cảm nhỏ bé nhất. Từ tình cảm "nhỏ bé" phát triển đến độ sâu sắc, thiết tha trở thành một thứ tình cảm tình thiêng liêng, luôn thường trực trong mỗi con người. Trước hết, đó là tình yêu với những người thân yêu, ruột thịt (ông bà, cha mẹ, anh chị, ...) rồi sau đó mới là tình yêu đối với làng quê, những con phố nhỏ, nơi chôn rau cắt rốn. Yêu nước đồng nghĩa với việc phải gắn với ý thức về nghĩa vụ bảo vệ và xây dựng quê hương, đất nước. Chúng ta cũng có thể xây dựng đất nước bằng những điều nhỏ nhất chỉ là mỗi chúng ta cần cố gắng và rèn luyện trong học tập và đời sống. Vì thế Lòng yêu nước bắt nguồn từ tình yêu những người thân, yêu nơi chôn nhau cắt rốn với những kỉ niệm tuổi thơ không bao giờ quên. Thật vật, tình yêu nước ở mỗi người bắt đầu từ những tình cảm nhỏ bé nhất.

IV. Soạn bài cực ngắn: Phong cách ngôn ngữ chính luận (tiếp theo)

Câu 1: biện pháp tu từ trong đoạn văn chính luận “Ai có súng dùng súng... cứu nước" bao gồm:

-  Ai có... dùng ... => Biện pháp điệp ngữ

- Súng, gươm, cuốc, thuồng, gậy gộc => Biệp pháp liệt kê (liệt kê giáng bậc, từ lớn đến nhỏ, từ vũ khí đến dụng cụ thô sơ)

- Sử dụng các câu ngắn, ngắt đoạn phối hợp 

Câu 2:  Đề cương bài nói để chứng minh cho câu nói của Chủ tịch Hồ Chí Minh: "Non sông Việt Nam có trở nên tươi đẹp hay không...công học tập của các em". 

1. Luận điểm: những phẩm chất làm nên sự phát triển bền vững của mỗi quốc gia

Nói về thế hệ trẻ => mầm non, chủ tương lai của đất nước; có sức khỏe, có ý chí, có khát khao dấn thân và cống hiến, có sáng tạo.

2. Luận cứ: thế hệ trẻ được những thứ mà ông cha ta không có, vì vậy tiếp nối truyền thống cần cù, ham học hỏi của cha ông:

- Có một nền giáo dục tiên tiến

- Tiếp cận với khoa học - kĩ thuật hiện đại

3. Luận chứng: Thế hệ trẻ cần:

- Quá khứ: xây dựng và bảo vệ Tổ quốc: kháng chiến chống Pháp, kháng chiến chống Mĩ

- Hiện tại, tương lại: xây dựng xã hội chủ nghĩa

Câu 3: Đoạn văn chứng minh nhận định sau: Lòng yêu nước bắt nguồn từ tình yêu những người thân, yêu nơi chôn nhau cắt rốn với những kỉ niệm tuổi thơ không bao giờ quên

Bài viết tham khảo

Mọi người cứ nghĩ tình yêu nước là phải cao cả, lớn lao, phải ra chiến trường chống giặc ngoại xâm. Thế nhưng lòng yêu nước bắt nguồn từ tình yêu những người thân, yêu nơi chôn nhau cắt rốn với những kỉ niệm tuổi thơ không bao giờ quên. Thật vật, tình yêu nước ở mỗi người bắt đầu từ những tình cảm nhỏ bé nhất. Trước hết, đó là tình yêu với những người thân yêu, ruột thịt (ông bà, cha mẹ, anh chị, ...) rồi sau đó mới là tình yêu đối với làng quê, những con phố nhỏ, nơi chôn rau cắt rốn. Điều ấy có nghĩa tình cảm "nhỏ bé" đó phát triển đến độ sâu sắc, thiết tha trở thành một thứ tình cảm tình thiêng liêng, luôn thường trực trong mỗi con người. Yêu nước đồng nghĩa với việc phải gắn với ý thức về nghĩa vụ bảo vệ và xây dựng quê hương, đất nước. Có thể góp một phần nhỏ hay chỉ đơn giản là trở thành một người có ích cho xã hội đã là yêu nước.

Google tìm kiếm:
soan van 11 cuc chat bai phong cach ngon ngu chinh luan, soan van 11 cuc ngan, soan van 11 sieu ngan

Soạn văn 11 tập 2 ngắn nhất

@2018 ban quyền thuộc về baivan.net