Soạn văn 11 ngắn nhất bài: Thao tác lập luận bác bỏ

Soạn bài: Thao tác lập luận bác bỏ - ngữ văn 11 tập 2 ngắn gọn nhất. Nhằm giúp học sinh giảm bớt thời gian soạn bài nhưng vẫn đảm bảo nắm đủ ý, baivan giới thiệu các em tổ hợp bài soạn cực ngắn, siêu ngắn và ngắn nhất. Từ đó, học sinh có thêm lựa chọn bài soạn phù hợp với của mình. Soạn Thao tác lập luận bác bỏ cực ngắn - baivan

Soạn văn 11 ngắn nhất bài: Thao tác lập luận bác bỏ
Câu trả lời:


I. Câu hỏi trong bài học

Câu 1: Đọc đoạn văn và trả lời các câu hỏi.

Câu 2: Trong lớp có bạn cho rằng: Không kết bạn với những người học yếu. Anh (chị) hãy bác bỏ quan niệm đó.

II. Soạn bài siêu ngắn: Thao tác lập luận bác bỏ

Câu 1: Ý kiến, quan điểm mà Nguyễn Dữ và Nguyễn Đình Thi đã bác bỏ ở hai đoạn trích trên:

  • Nguyễn Dữ bác bỏ ý kiến sai "Cứng quá thì gãy".
  • Nguyễn Đình Thi bác bỏ những ý kiến thiếu chính xác khi định nghĩa về thơ.

Cách bác bỏ và giọng văn của hai tác giả có nét khác nhau:

Tác giả Nguyễn Dữ dùng lí lẽ và dẫn chứng để trực tiếp bác bỏ ý kiến sai lầm. Cách lập luận bác bỏ của đoạn văn:

  • Nêu ý kiến sai lầm: "Cứng quá thì gãy".
  • Dùng lí lẽ để bác bỏ "Kẻ sĩ chỉ lo không cứng cỏi được ... chịu đổi cứng ra mền".
  • Dùng dẫn chứng để bác bỏ: "Ngô Tử Văn ... thật là xứng đáng".

Nguyễn Đình Thi bác bỏ luận điểm: “thơ là những lời đẹp; thơ là những đề tài đẹp.” bằng cách đưa ra những bằng chứng thực tế”:

  • Có những bài thơ lời không đẹp như thơ Hồ Xuân Hương, một số câu thơ của Nguyễn Du
  • Có những bài thơ đề tài không đẹp như đề tài trong Bô-đơ-le, đề tài trong thơ kháng chiến.

Câu 2: Không kết bạn với những người học yếu. Bác bỏ quan niệm đó:

  Khẳng định đây là một quan điểm sai.

  Phân tích : học yếu không phải là thói xấu mà chỉ là một nhược điểm chủ quan do điều kiện khách quan chi phối ( sức khỏe, khả năng..)

  Chỉ ra nguyên nhân và tác hại của quan điểm trên.

  Dùng lí lẽ và dẫn chứng để bác bỏ (quan niệm như vậy là ích kỉ, đố kị, phân biệt; hậu quả: không nâng đỡ bạn, trái lại còn đẩy bạn vào sự tự ti, mặc cảm, bế tắc; trong lớp sẽ có sự chia rẽ, ngăn cách, ...)

  Nêu quan niệm đúng của mình (nên mở rộng tấm lòng, giúp đỡ, chia sẻ với bạn học yếu để bạn tiến bộ như vậy tập thể lớp mới đoàn kết).

III. Soạn bài ngắn nhất: Thao tác lập luận bác bỏ

Câu 1: Trả lời các câu hỏi:

1. Ý kiến, quan điểm mà Nguyễn Dữ đã bác bỏ là "Cứng quá thì gãy", còn Nguyễn Đình Thi bác bỏ “ những ý kiến thiếu chính xác khi định nghĩa về thơ”

2. Cách bác bỏ và giọng văn của hai tác giả có nét khác nhau là Nguyễn Dữ dùng lí lẽ và dẫn chứng để trực tiếp bác bỏ ý kiến sai lầm (nêu ý sai, dùng lí lẽ và dẫn chứng để bác bỏ); Còn Nguyễn Đình Thi bác bỏ luận điểm bằng cách đưa ra những bằng chứng thực tế như thơ Hồ Xuân Hương, Nguyễn Du, Bô-đơ-le.

Câu 2: Bác bỏ ý kiến “Không kết bạn với những người học yếu”

=> Trước tiên, khẳng định đây là một quan điểm sai, phân tích như sau học yếu không phải là thói xấu mà chỉ là một nhược điểm chủ quan do điều kiện khách quan chi phối. Sau đó Chỉ ra nguyên nhân và tác hại của quan điểm trên, dùng lí lẽ, dẫn chứng để bác bỏ. Cuối cùng nêu lên quan niệm đúng của mình

IV. Soạn bài cực ngắn: Thao tác lập luận bác bỏ

Câu 1: Đọc đoạn văn và trả lời các câu hỏi:

Ý kiến bị bác bỏ:

"Cứng quá thì gãy" => Nguyễn Dữ

Ý kiến thiếu chính xác khi định nghĩa về thơ => Nguyễn Đình Thi

Cách bác bỏ:

- Nguyễn Dữ dùng lí lẽ và dẫn chứng

- Nguyễn Đình Thi đưa ra những bằng chứng thực tế

=> Cách bác bỏ và giọng văn của hai tác giả có nét khác nhau

Câu 2: Trong lớp có bạn cho rằng: Không kết bạn với những người học yếu. Anh (chị) hãy bác bỏ quan niệm đó

- Khẳng định quan điểm sai => học yếu không phải là thói xấu mà có thể do điều kiện khách quan chi phố

- Chỉ ra nguyên nhân -> dùng lí lẽ, dẫn chứng bác bỏ -> Đưa ra quan niệm đúng 

=> Thuyết phục bằng trình tự lập luận bác bỏ

Google tìm kiếm:
soan van 11 cuc ngan, soạn văn 11 tập 2, soạn văn bài Thao tác lập luận bác bỏ

Soạn văn 11 tập 2 ngắn nhất

@2018 ban quyền thuộc về baivan.net