Soạn văn 11 cực chất bài: Tóm tắt văn bản nghị luận

Soạn bài: Tóm tắt văn bản nghị luận - ngữ văn 11 tập 2 siêu chất. Nhằm giúp học sinh giảm bớt thời gian soạn bài nhưng vẫn đảm bảo nắm đủ ý, baivan giới thiệu các em tổ hợp bài soạn cực chất: cực ngắn, siêu ngắn và ngắn nhất. Từ đó, học sinh có thêm lựa chọn bài soạn phù hợp với của mình. Soạn Tóm tắt văn bản nghị luận cực chất - baivan

Soạn văn 11 cực chất bài: Tóm tắt văn bản nghị luận
Câu trả lời:


I. Câu hỏi trong bài học

Câu 1: Căn cứ vào nhan đề và phần mở đầu, xác định chủ đề nghị luận của văn bản:

a) Có lẽ trên thế giới hiếm có một đất nước nào vừa thật đa dạng mà cũng vừa thật thống nhất như In-đô-nê-xi-a. Sự đa dạng và thống nhất ấy được thể hiện trên nhiều yếu tố: từ địa hình, khí hậu tới thành phần dân tộc, từ đời sống con người tới lịch sử văn hóa.

(Theo Ngô Văn Danh, Tâm lí hướng tới sự thống nhất trong đa dạng của người In-đô-nê-xi-a)

b) Bên cạnh một Xuân Diệu - một nhà thơ, một Xuân Diệu - văn xuôi, còn có một Xuân Diệu - nghiên cứu, phê bình văn học. Cả về mẳ này, thành tựu ông đạt được cũng không kém phần bề thế, thậm chí phong phú và có chất hơn sự nghiệp của nhiều cây bút nghiên cứu, phê bình chuyên nghiệp.

(Nguyễn Đăng Mạnh, Kinh nghiệm viết một bài văn, NXB Giáo Dục, 2006)

Câu 2: Đọc văn bản và thực hiện các yêu cầu: (Theo dõi đoạn trích trong sgk trang 119)

Yêu cầu:

a) Xác định vấn đề và mục đích nghị luận

b) Tìm các luận điểm trong văn bản trên

c) Tóm tắt văn bản bằng ba câu

II. Soạn bài siêu ngắn: Tóm tắt văn bản nghị luận

Câu 1: a. đoạn văn (a) của tác giả Ngô Văn Doanh:

Chủ đề nghị luận: trong đất nước In-đô-nê-xi-a có đa dạng rất nhiều dân tộc nhưng họ hòa hợp, thống nhất với nhau.

b. đoạn văn (b) của tác giả Nguyễn Đăng Mạnh:

Chủ đề nghị luận: 

  • Xuân Diệu là một tác giả chuyên nghiệp, đa tài. 
  • Ông có thể sáng tác trong nhiều lĩnh vực, một con người rất nhiều kinh nghiệm và nhiệt huyết.

Câu 2: a. Vấn đề và mục đích nghị luận trong bài:

  • Vấn đề lãng phí nước  tài sản quý giá của đời sống.
  • Kêu gọi bảo vệ nước, tiết kiệm nước.

b. Các luận điểm trong bài gồm có:

  • Nhận thức sai lầm của con người về nước (nước là thứ trời sinh có thể dùng vô tư, xả láng, không cần giữ gìn gì hết).
  • Nguồn nước ngọt trên trái đất là có hạn, không phải nước nào cũng đủ nước ngọt để dùng.
  • Hãy tiết kiệm nước, giữ gìn nguồn nước.

c. Tóm tắt văn bản bằng ba câu:

  • Từ trước đến nay, cong người luôn coi nguồn nước là tài sản trời sinh và sử dụng chúng một cách phung phí.
  • Tuy nhiên, trên thực tế nguồn nước cũng là tài nguyên có hạn và không còn dồi dào.
  • Bởi vậy, chúng ta nên tiết kiệm nguồn nước và kêu gọi mọi người cùng bảo vệ nguồn nước.

III. Soạn bài ngắn nhất: Tóm tắt văn bản nghị luận

Câu 1: Trong đoạn văn (a) của tác giả Ngô Văn Doanh, chủ đề nghị luận của văn bản này chính là trong đất nước In-đô-nê-xi-a có đa dạng rất nhiều dân tộc nhưng họ hòa hợp, thống nhất với nhau.

Trong đoạn văn (b) của tác giả Nguyễn Đăng Mạnh nói về Xuân Diệu là một tác giả chuyên nghiệp, đa tài. Ông có thể sáng tác trong nhiều lĩnh vực, một con người rất nhiều kinh nghiệm và nhiệt huyết.

Câu 2: Đọc văn bản và thực hiện các yêu cầu:

a) Vấn đề và mục đích nghị luận trong bài đó là vấn đề lãng phí nước và kêu gọi bảo vệ nước, tiết kiệm nước.

b) Các luận điểm trong bài gồm có: Nhận thức sai lầm của con người về nước; Nguồn nước ngọt trên trái đất là có hạn không phải nước nào cũng đủ nước ngọt để dùng; Hãy tiết kiệm nước, giữ gìn nguồn nước.

c) Tóm tắt văn bản bằng ba câu: Từ trước đến nay, cong người luôn coi nguồn nước là tài sản trời sinh và sử dụng chúng một cách phung phí. Tuy nhiên, trên thực tế nguồn nước cũng là tài nguyên có hạn và không còn dồi dào. Bởi vậy, chúng ta nên tiết kiệm nguồn nước và kêu gọi mọi người cùng bảo vệ nguồn nước.

IV. Soạn bài cực ngắn: Tóm tắt văn bản nghị luận

Câu 1: Xác định chủ đề nghị luận của 2 văn bản a và b: 

- Văn bản a: Dù đa dạng rất nhiều dân tộc nhưng trong đất nước In-đô-nê-xi-a vẫn thống nhất với nhau 

- Văn bản b: Xuân Diệu chuyên nghiệp, đa tài, trong nhiều lĩnh vực, nhiều kinh nghiệm và nhiệt huyết 

Câu 2: Trả lời các câu hỏi

- Câu a: Vấn đề và mục đích nghị luận: Lãng phí nước và tiết kiệm nước

- Câu b: Luận điểm: Nhận thức sai lầm, nguồn nước có hạn

                              => Hãy tiết kiệm nước, giữ gìn nguồn nước

- Câu c: Tóm tắt văn bản bằng ba câu

1. Chúng ta đang sử dụng nước một cách phung phí

2. Nguồn nước cũng là tài nguyên có hạn và không còn dồi dào nữa

3. Chúng ta hãy tiết kiệm nguồn nước và kêu gọi mọi người cùng thực hiện

Google tìm kiếm:
soan van 11 cuc ngan, soạn văn 11 cực chất bài Tóm tắt văn bản nghị luận, soạn văn 11 siêu ngắn

Soạn văn 11 tập 2 ngắn nhất

@2018 ban quyền thuộc về baivan.net