Soạn văn 11 ngắn nhất bài: Nghĩa của câu

Soạn bài: Nghĩa của câu - ngữ văn 11 tập 2 ngắn gọn nhất. Nhằm giúp học sinh giảm bớt thời gian soạn bài nhưng vẫn đảm bảo nắm đủ ý, baivan giới thiệu các em tổ hợp bài soạn cực ngắn, siêu ngắn và ngắn nhất. Từ đó, học sinh có thêm lựa chọn bài soạn phù hợp với của mình. Soạn Nghĩa của câu cực ngắn - baivan

Soạn văn 11 ngắn nhất bài: Nghĩa của câu
Câu trả lời:


I. Câu hỏi trong bài học

Câu 1: Hãy phân tích nghĩa sự việc trong từng câu thơ ở bài thơ "Câu cá mùa thu" của Nguyễn Khuyến.

Câu 2: Tách nghĩa tình thái và nghĩa sự việc trong các ví dụ.

Câu 3: Chọn từ ngữ thích hợp nhất có thể điền vào chỗ trống để câu thể hiện đúng hai thành phần: nghĩa sự việc và nghĩa tình thái.

II. Soạn bài siêu ngắn: Nghĩa của câu

Câu 1: Phân tích nghĩa sự việc trong từng câu thơ ở bài thơ "Câu cá mùa thu" của Nguyễn Khuyến:

C1: diễn tả hai sự việc (Ao thu lạnh lẽo và nước trong veo) đều là các trạng thái.

C2: diễn tả một sự việc - đặc điểm (chiếc thuyền - bé).

C3: một sự việc - quá trình (sóng - gợn).

C4: một sự việc - quá trình (lá - đưa vèo).

C5: gồm hai sự việc - một quá trình (từng mây - lơ lửng) và một đặc điểm (trời - xanh ngắt).

C6: gồm hai sự việc - một quá trình (ngõ trúc - quanh co) và một đặc điểm (khách - vắng teo).

C7: hai sự việc - đều là các tư thế (tự gối, ôm cần).

C8: một sự việc - hành động (cá - đớp).

Câu 2: Tách nghĩa tình thái và nghĩa sự việc trong các ví dụ

Trong câu "có một ông rể quý như Xuân kể cũng danh giá thực, nhưng cũng đáng sợ lắm"

  • Nghĩa sự việc : nói về xuân.
  • Nghĩa tình thái : sự công nhận sự danh giá là có thực, nhưng chỉ thực ở một phương diện nào đó, còn ở phương diện khác thì đều là đáng sợ.

Trong câu "có lẽ hắn cũng như mình chọn nhầm nghề mất rồi"

  • Nghĩa sự việc : quản ngục nghĩ về việc chọn nghề của mình và thầy thơ lại.
  • Nghĩa tình thái : thể hiện một phỏng đoán chỉ mới là khả năng, chứ chưa hoàn toàn chắc chắn về việc chọn nhầm nghề.

Trong câu "dễ họ cũng phân vân như mình, vì đến chính ngay mình, mình cũng không biết rõ con gái mình có hư hay là không". Câu này có hai sự việc và hai tình thái :

  • Sự việc 1 :  họ cũng phân vân như mình.
  • Nghĩa tình thái 1: thái độ phỏng đoán, chưa chắc chắn ( từ “ dễ” = “ có lẽ)
  •  Sự việc 2 : mình cũng không biết rõ con gái mình có hư hay không.
  • Nghĩa tình thái 2: nhấn mạnh bằng các từ tình thái ( “đến ngay chính mình”).

Câu 3: Điền từ thích hợp như sau:

“Một kẻ biết kính mến khí phách, một kẻ biết tiếc, biết trọng người có tài, hắn không phải là kẻ xấu hay là vô tình

III. Soạn bài ngắn nhất: Nghĩa của câu

Câu 1: Nghĩa sự việc trong từng câu thơ ở bài thơ "Câu cá mùa thu" của Nguyễn Khuyến như sau: Câu 1 diễn tả hai sự việc đều là các trạng thái, Câu 2 diễn tả một sự việc - đặc điểm, Câu 3 và 4 diễn ta một sự việc - quá trình, Câu 5 và 6 gồm hai sự việc - một quá trình và một đặc điểm, Câu 7 hai sự việc - đều là các tư thế, Câu 8 một sự việc - hành động.

Câu 2: Tách nghĩa tình thái và nghĩa sự việc

"có một ông rể quý như Xuân kể cũng danh giá thực, nhưng cũng đáng sợ lắm"

=> Nghĩa sự việc nói về xuân, Nghĩa tình thái là sự công nhận sự danh giá 

 "có lẽ hắn cũng như mình chọn nhầm nghề mất rồi"

=> Nghĩa sự việc là quản ngục nghĩ về việc chọn nghề của mình và thầy thơ lại, Nghĩa tình thái thể hiện một phỏng đoán chỉ mới là khả năng

"dễ họ cũng phân vân như mình, vì đến chính ngay mình, mình cũng không biết rõ con gái mình có hư hay là không"

=> Có 2 sự việc (1) Nghĩa sự việc họ cũng phân vân như mình, nghĩa tình thái thái độ phỏng đoán, chưa chắc chắn; (2) Nghĩa sự việc không biết rõ con gái mình có hư hay không, nghĩa tình thái nhấn mạnh bằng các từ tình thái

Câu 3:  "một kẻ biết kính mến khí phách, một kẻ biết tiếc, biết trọng người có tài,/.../ không phải là kẻ xấu hay là vô tình"

=> Đáp án: hắn

IV. Soạn bài cực ngắn: Nghĩa của câu

Câu 1: Bài thu điều của Nguyễn Khuyến:

- Diễn tả một sự việc: 

Câu 1 => các trạng thái.

Câu 2 => đặc điểm

Câu 3, 4 => Quá trình

Câu 8 => Hành động

- Diễn tả hai sự việc:

Câu 5,6 => một quá trình, một đặc điểm

Câu 7 => các tư thế

Câu 2: Tách nghĩa tình thái và nghĩa sự việc trong 3 ví dụ:

- Nghĩa sự việc:

VD1: nói về xuân

VD2: quản ngục nghĩ về việc chọn nghề của mình và thầy thơ lại.

VD3: Có 2 nghĩa sự việc (1) họ cũng phân vân như mình (2) mình cũng không biết rõ con gái mình có hư hay không

- Nghĩa tình thái:

VD1: sự công nhận sự danh giá là có thực, nhưng chỉ thực ở một phương diện nào đó

VD2: thể hiện một phỏng đoán chỉ mới là khả năng, chứ chưa hoàn toàn chắc chắn 

VD3: Có 2 nghĩa tình thái (1) thái độ phỏng đoán, chưa chắc chắn (2) hấn mạnh bằng các từ tình thái 

Câu 3: Điền từ “Hắn” vào chỗ trống

Google tìm kiếm:
soan van 11 cuc ngan, soạn văn 11 ngắn nhất bài nghĩa của câu, soạn văn 11 siêu ngắn

Soạn văn 11 tập 2 ngắn nhất

@2018 ban quyền thuộc về baivan.net