Giải lịch sử 11 bài 9: Cách mạng tháng 10 Nga năm 1917 và công cuộc đấu tranh bảo vệ cách mạng (1917 – 1921)

SBT NGỮ VĂN 11 CÁNH DIỀU TẬP 1

BÀI MỞ ĐẦU

BÀI 1: THƠ VÀ TRUYỆN THƠ

SBT NGỮ VĂN 8 CÁNH DIỀU TẬP 2

BÀI 5. TRUYỆN NGẮN

Soạn SBT ngữ văn 11 cánh diều bài 5 Một người Hà Nội
Soạn SBT ngữ văn 11 cánh diều bài 5 Tầng hai
Soạn SBT ngữ văn 11 cánh diều bài 5 Thực hành tiếng Việt

BÀI 6. THƠ

Soạn SBT ngữ văn 11 cánh diều bài 6 Đây mùa thu tới
Soạn SBT ngữ văn 11 cánh diều bài 6 Sông Đáy
Soạn SBT ngữ văn 11 cánh diều bài 6 Đây thôn Vĩ Dạ
Soạn SBT ngữ văn 11 cánh diều bài 6 Tình ca ban mai
Soạn SBT ngữ văn 11 cánh diều bài 6 Bài tập tiếng Việt

BÀI 7. TÙY BÚT, TẢN VĂN, TRUYỆN KÍ

Soạn SBT ngữ văn 11 cánh diều bài 7 Thương nhớ mùa xuân
Soạn SBT ngữ văn 11 cánh diều bài 7 Vào chùa gặp lại
Soạn SBT ngữ văn 11 cánh diều bài 7 Ai đã đặt tên cho dòng sông
Soạn SBT ngữ văn 11 cánh diều bài 7 Thực hành tiếng Việt

BÀI 8. BI KỊCH

Soạn SBT ngữ văn 11 cánh diều bài 8 Vĩnh biệt cửu trùng đài
Soạn SBT ngữ văn 11 cánh diều bài 8 Thề nguyền và vĩnh biệt
Soạn SBT ngữ văn 11 cánh diều bài 8 Tôi muốn là tôi toàn vẹn
Soạn SBT ngữ văn 11 cánh diều bài 8 Thực hành tiếng Việt

BÀI 9. VĂN BẢN NGHỊ LUẬN

Soạn SBT ngữ văn 11 cánh diều bài 9 Tôi có một giấc mơ
Soạn SBT ngữ văn 11 cánh diều bài 9 Một thời đại trong thi ca
Soạn SBT ngữ văn 11 cánh diều bài 9 Lại đọc chữ người tử tù của Nguyễn Tuân
Soạn SBT ngữ văn 11 cánh diều bài 9 Tiếng Việt thực hành
Soạn SBT ngữ văn 11 cánh diều bài 9 Bài tập viết và nói - nghe
Soạn SBT ngữ văn 11 cánh diều bài Ôn tập và tự đánh giá cuối học kì II

[toc:ul]

I. HƯỚNG DẪN TRẢ LỜI CÂU HỎI GIỮA BÀI

Câu 1: Em có nhận xét gì về tình hình nước Nga trước cách mạng?

Trả lời:

 • Nga vẫn là nước quân chủ chuyên chế, đứng đầu là Nga hoàng Ni – cô – lai II. Đời sống nhân dân Nga ngày càng khó khăn:
  • Nông dân, công nhân bị áp bức bóc lột nặng nề, bị bần cùng hóa.
  • Nạn đói và nạn thất nghiệp ngày càng trầm trọng.
  • Số người chết, người bị thương ngoài mặt trận tăng cao.
 • Năm 1019, Nga tham gia vào cuộc chiến tranh đế quốc, gây hậu quả nghiêm trọng cho đất nước.
 • Người dân Nga trước cách mạng không thể chấp nhận sống dưới ách thống trị của chế độ Nga Hoàng được nữa, phong trào phản đối chiến tranh, đòi lật đổ chế độ Nga hoàng lan rộng khắp nơi. Nước Nga đã tiến sát tới một cuộc cách mạng.

Câu 2: Cách mạng tháng Hai năm 1917 đã thực hiện được những nhiệm vụ gì?

Trả lời:

Cách mạng dân chủ tư sản tháng Hai năm 1917 đã lật đổ chế độ Nga Hoàng tồn tại lâu đời trên đất nước Nga, chấm dứt thời kì thống trị của chế độ quân chủ chuyên chế ở Nga.

Sau cách mạng tháng Hai năm 1917, ở Nga hình thành cục diện hai chính quyền song song tồn tại: Chính phủ lâm thời của giai cấp tư sản và các Xô Viết của giai cấp vô sản.

Hai chính quyền này đại diện cho lợi ích của các giai cấp khác nhau nên không thể cùng tồn tại và xung đột giữa chúng là không thể tránh khỏi. Trong bối cảnh đó, Lê – nin và Đảng Bôn – sê – vích đã chuẩn bị kế hoạch tiếp tục làm cách mạng lật dổ chính phủ tư sản lâm thời.

Câu 3: Cách mạng tháng Mười diễn ra như thế nào?

Trả lời:

Cách mạng dân chủ tháng Hai thắng lợi. Nước Nga có hai chính quyền song song tồn tại: Các Xô viết của giai cấp vô sản và chính phủ lâm thời của tư sản.

Trước tình hình đó, Lê – nin và Đảng Bôn – sê – vích đã chuẩn bị kế hoạch tiếp tục làm cách mạng, lật đổ chính phủ tư sản lâm thời.

Tháng 4/1917 Lê – nin thông qua Luận cương tháng Tư, chỉ ra mục tiêu và đường lối chuyển từ cách mạng dân chủ tư sản sang cách mạng xã hội chủ nghĩa.

Trải qua 8 tháng đấu tranh, từ đấu tranh hòa bình nhằm tập hợp lực lượng quần chúng để đủ sức lật đổ giai cấp tư sản, Đảng Bôn – sê – vích chuyển sang khởi nghĩa vũ trang dành chính quyền.

Ngày 7/10, Lê – Nin bí mật rời Phần Lan về Pê – tơ – rô – grat, trực tiếp chỉ đạo cách mạng.

Cuộc khởi nghĩa bắt đầu đếm 24/10. Các đội cận về đã nhanh chóng chiếm được những vị trí then chốt ở thủ đô. Đêm 25/10, quân khởi nghĩa chiếm công điện mùa đông, chính phủ tư sản lâm thời sụp đổ.

Tiếp theo thắng lợi ở Pê – tơ – rô – grat, chính quyền xô Viết được thành lập ở Mat – xco – va. Đầu năm 1918, cách mạng xã hội chủ nghĩa giành được thắng lợi trên đấy nước Nga rộng lớn.

Câu 4: Chính quyền Xô Viết đã làm những gì và đem lại những lợi ích cho ai?

Trả lời:

 • Chính quyền Xô Viết đã thông qua sắc lệnh hòa bình và sắc lệnh ruộng đất.
 • Thực hiện các biện pháp nhằm thủ tiêu tàn tích của chế độ phong kiến, xóa bỏ sự phân biệt đẳng cấp, những đặc quyền của giáo hội, thực hiện nam nữ bình đẳng.
 • Thành lập các cơ quan trung ương và các Xô Viết ở các địa phương, chính quyền tư sản, địa chủ các cấp đều bãi bỏ. Hồng quân công nông được thành lập để bảo vệ chính quyền mới.
 • Công bố Tuyên ngôn về quyền các dân tộc ở Nga, khẳng định những nguyên tắc cơ bản về quyền dân tộc tự quyết, bình đẳng của tất cả các dân tộc ở Nga.
 • Quốc hữu hóa các nhà máy, xí nghiệp của giai cấp tư sản
 • Tất cả các việc làm của chính quyền Xô Viết đem lại lợi ích cho toàn thể nhân dân lao động và các dân tộc ở Nga. Đáp ứng được yêu cầu và nguyện vọng của nhân dân Nga.

II. HƯỚNG DẪN TRẢ LỜI CÂU HỎI CUỐI BÀI

Câu 1: Vì sao năm 1917, ở nước Nga diễn ra hai cuộc cách mạng?

Trả lời:

Cuộc cách mạng lần thứ nhất bùng nổ vào tháng Hai 1917 đã lật đổ chế độ Nga Hoàng và dẫn tới tình trạng hai chính quyền song song tồn tại. Đó là cuộc cách mạng dân chủ tư sản.

Cuộc cách mạng thứ hai do Lê – Nin và Đảng Bôn – sê – vich lãnh đạo, lật đổ chính phủ lâm thời tư sản, thiết lập chính quyền thống nhất trong toàn quốc của Xô Viết. Đó là cuộc cách mạng vô sản đầu tiên trên thế giới.

Sở dĩ nước Nga năm 1917 có hai cuộc cách mạng như vậy vì ở Nga năm 1917 có hai chính quyền tồn tại. Đó là chính phủ Nga Hoàng và chính phủ lâm thời của tư sản. Cách mạng tháng Hai nhằm lật đổ chế độ Nga Hoàng, xóa bỏ chế độ phong kiến tồn tại lâu đời trên đất nước Nga, tiếp đó là cách mạng tháng Mười nhằm lật đổ chính phủ lâm thời tư sản, đưa nước Nga bước vào thời kì cách mạng xã hội chủ nghĩa.

Câu 2: Việc xây dựng và bảo vệ chính quyền Xô Viết diễn ra như thế nào ngay sau....

Việc xây dựng và bảo vệ chính quyền Xô Viết diễn ra như thế nào ngay sau khi cách mạng tháng Mười thành công?

Trả lời:

Xây dựng chính quyền Xô Viết:

 • Ngay trong đêm 25/10 đại hội Xô Vieeys toàn Nga lần thứ hai khai mạc đã tuyên bố thành lập chính quyền Xô Viết do Lê – Nin đứng đầu.
 • Nhiệm vụ hàng đầu của chính quyền Xô Viết là đập tan bộ máy nhà nước cũ của giai cấp tư sản và địa chủ, khẩn trương xây dựng bộ máy nhà nước mới của những người lao động.
 • Các cơ quan trung ương và Xô Viết các địa phương được thành laaoj, chính quyền tư sản, địa chủ các cấp đều bị bãi bỏ.
 • Cuối tháng 11/1917 chính quyền Xô Viết bước đầu quốc hữu hóa các nhà máy, xí nghiệp của giai cấp tư sản. Tháng 12/1917, Hội đồng kinh tế quốc dân tối cáo được thành lập.

Bảo vệ chính quyền xô viết:

 • Cuối năm 1918, đội quân 14 nước đế quốc cấu kết với lực lượng phản cách mạng trong nước mở cuộc tấn công vũ trang nhằm tiêu diệt nước Nga Xô viết non trẻ. Trong suốt ba năm 1918 – 1920) nhân dân Xô Viết đã tập trung toàn bộ sức lực tiến hành cuộc chiến đấu chống thù trong, giặc ngoài trng những điều kiện vô cùng khó khăn để giữ vững chính quyền Xô Viết.
 • Từ năm 1919 nước Nga thực hiện chính sách cộng sản thời chiến nhằm huy động tối đa mọi mặt của cải nhân lực của đất nước phục vụ cho cuộc chiến tranh chống thù trong giặc ngoài. Vừa chiến đấu, vừa xây dựng Hồng Quân và nhân dân Xô viết đã tửng bước đẩy lùi các cuộc tấn công của lực lượng phản cách mạng trong và ngoài nước. năm 1920, chiến sự chấm dứt, nhà nước Xô viết được bảo vệ và giữ vững.
Tìm kiếm google:

Xem thêm các môn học

Giải môn Lịch sử lớp 11


Đia chỉ: Tòa nhà TH Office, 90 Khuất Duy Tiến, Thanh Xuân, Hà Nội
Điện thoại hỗ trợ: Fidutech - click vào đây
Chúng tôi trên Yotube
Cùng hệ thống: baivan.net - Kenhgiaovien.com - tech12h.com