Giải vật lí 12 bài 40: Các hạt sơ cấp

GIẢI HĐTN 8 KẾT NỐI CHỦ ĐỀ 6 - 9

[toc:ul]

I. TÓM TẮT LÝ THUYẾT

I. Khái niệm các hạt sơ cấp

1. Hạt sơ cấp là gì?

 • Hạt sơ cấp là những hạt vi mô có kích thước cỡ kích thước hạt nhân trở xuống và khi khảo sát quá trình biến đổi chúng, ta tạm thời không xét đến cấu tạo bên trong của chúng.

2. Sự xuất hiện các hạt sơ cấp mới

 • Để tạo nên các hạt sơ cấp mới, người ta làm tăng vận tốc của một số hạt bằng các máy gia tốc và cho chúng bắn vào các hạt khác nhau.

3. Phân loại

 • Dựa vào độ lớn của khối lượng và đặc tính tương tác, các hạt sơ cấp được phân thành các loại sau:
 • Phôtôn: hạt có khối lượng tĩnh bằng 0.
 • Leptôn (các hạt nhẹ): có khối lượng từ 0 đến 200: nơtrinô, electron, pôzitron, mêzôn .
 • Hađrôn: gồm hai loại mzơn v barion

Mêzôn: có khối lượng trên 200 nhưng nhỏ hơn khối lượng nuclôn gồm hai nhóm mêzôn  và mêzôn K.

Barion: các hạt có khối lượng bằng hoặc lớn hơn prôtôn, gồm hai nhóm: nuclôn p, n và hipêrôn và các phản hạt cả chúng.

II. Tính chất của các hạt sơ cấp

1. Thời gian sống (trung bình)

 • Một số ít hạt sơ cấp là bền, còn đa số là không bền, chúng tự phân huỷ và biến thành hạt sơ cấp khác.

2. Phản hạt

 • Mỗi hạt sơ cấp có một phản hạt tương ứng. Phản hạt của một hạt sơ cấp có cùng khối lượng nhưng điện tích trái dấu và cùng giá trị tuyệt đối.

III. Tương tác của các hạt sơ cấp

1. Tương tác điện từ

 • Là tương tác giữa phôtôn và các hạt mang điện và tương tác giữa các hạt mang điện với nhau.

2. Tương tác mạnh

 • Là tương tác giữa các hađrôn. Lực hạt nhân là một trường hợp riêng của tương tác mạnh.

3. Tương tác yếu. Các leptôn

 • Là tương tác giữa các leptôn.

4. Tương tác hấp dẫn

 • Là tương tác giữa các hạt (các vật) có khối lượng khác không.

II. GIẢI BÀI TẬP

Hướng dẫn trả lời các câu hỏi giữa bài

Giải câu 1: Phân tử nguyên tử có phải là hạt...

Phân tử nguyên tử có phải là hạt sơ cấp không?

Bài giải:

Phân tử, nguyên tử không phải là hạt sơ cấp vì hạt sơ cấp có kích thước cỡ hạt nhân trở xuống.

Hướng dẫn trả lời các câu hỏi cuối bài

Giải câu 1: So sánh năng lượng liên kết của electron...

So sánh năng lượng liên kết của electron trong nguyên tử hidro và năng lượng liên kết của 1 proton trong hạt nhân$_{2}^{4}\textrm{He}$

Bài giải:

Năng lượng liên kết của proton trong hạt nhân$_{2}^{4}\textrm{He}$lớn rất nhiều năng lượng liên kết của electron trong nguyên tử hidro

Giải câu 2: Lepton là gì? Đặc tính chung của các...

Lepton là gì? Đặc tính chung của các hạt Lepton. Các Lepton tham gia những quá trình tương tác nào?

Bài giải:

Lepton là các hạt nhẹ, có khối lượng từ 0 đến 200 me. Các lepton tham gia những tương tác yếu.

Giải câu 3: Phân loại các tương tác sau...

Phân loại các tương tác sau:

A, Lực ma sát

B, Lực liên

C, Trọng lực

D, Lực Loren

E, Lực hạt nhân

Bài giải:

a) Lực ma sát: tương tác điện từ

b) Lực liên kết hóa học: tương tác điện từ

c) Trọng lực: tương tác hấp dẫn

d) Lực Loren: tương tác điện trở

e) Lực hạt nhân: tương tác mạnh

f) Lực liên kết trong phân rã β: tương tác yếu

Tìm kiếm google:

Xem thêm các môn học

Giải môn Vật lí lớp 12


Đia chỉ: Tòa nhà TH Office, 90 Khuất Duy Tiến, Thanh Xuân, Hà Nội
Điện thoại hỗ trợ: Fidutech - click vào đây
Chúng tôi trên Yotube
Cùng hệ thống: baivan.net - Kenhgiaovien.com - tech12h.com