Trình bày bố cục của bài Lão Hạc - Nam Cao

Yêu cầu: Em hãy trình bày bố cục của bài Lão Hạc. Hay nói cách khác: Truyện ngắn lão hạc của nhà văn Nam Cao gồm mấy phần?

Trả lời:

Bố cục của bài "Lão Hạc" gồm 3 phần:

  • Phần 1: Từ đầu cho đến nó như thế này ông giáo ạ! Đoạn này nói về sự dằn vặt, ray rứt của lão Hạc khi quyết định bán con chó vàng
  • Phần 2: Tiếp theo cho đến Cuộc đời quả thật cứ một ngày một thêm đáng buồn.... Đoạn này nói về sự gửi gắm tiền bạc, trông nom nhà cửa của lão Hạc
  • Phần 3: Đoạn còn lại. Đoạn này nói về cái chết của lão Hạc 

Bài soạn văn 8

@2018 ban quyền thuộc về baivan.net