Giải cánh diều tiếng anh 6 Unit 1: My favorite

Giải chi tiết, cụ thể bài: My favorite tiếng anh 6 bộ sách Cánh diều. Đây là bộ sách mới được phê duyệt trong chương trình đổi mới của Bộ Giáo dục và đào tạo. Hi vọng, với cách hướng dẫn cụ thể và giải chi tiết học sinh sẽ nắm bài học tốt hơn trong chương trình học mới này.

[toc:ul]

 

Exteme sportsTeam sports
moutain bikingbaseketball
rock climbingrugby
kayakingbaseball
  

2.Complete the sentences using the words from the box.

extreme sports          favorite          kayak          mountain bike            rock climber

1.My _________ Sport is basketball. Hers is cricket.

2. Erica is a__________, She love to climb mountains.

3. I traveled down the river in my_____________

4. Sky diving and bungee jumping are both __________

5. You ride your ____________________on rocky ground.

Answer: 

1. Favorite                   2. rock climber       3. Kayak     

4. Extreme sports      5. mountain bike

Tìm kiếm google: Soạn sách cánh diều lớp 6, tiếng anh 6 sách cánh diều, soạn bài 1 tiếng anh 6 sách mới, Unit 1: My favorite sách chân trời sáng tạo

Xem thêm các môn học

Giải tiếng anh 6 Explore


Đia chỉ: Tòa nhà TH Office, 90 Khuất Duy Tiến, Thanh Xuân, Hà Nội
Điện thoại hỗ trợ: Fidutech - click vào đây
Chúng tôi trên Yotube
Cùng hệ thống: baivan.net - Kenhgiaovien.com - tech12h.com