Giải cánh diều tiếng anh 6 Unit 1 Worksheet

Giải chi tiết, cụ thể Unit 1 Worksheet tiếng anh 6 bộ sách Cánh diều. Đây là bộ sách mới được phê duyệt trong chương trình đổi mới của Bộ Giáo dục và đào tạo. Hi vọng, với cách hướng dẫn cụ thể và giải chi tiết học sinh sẽ nắm bài học tốt hơn trong chương trình học mới này.

Câu trả lời:
 

 

Answer: 

a. soccer              b.cricket         c.Tennis

d. Basketball       e.  rugby         f. Baseball 

Answer: 

Watch/see a... Read a...
Movie Book
TV show  
Singer, band  

3.Read the conversation and correct one mistake on each line.

               What's

Example: When's your favorite book?

Anna: Who's your favorite movie, Clark?

Clark: Mine favorite movie is Iron Man. What's yours?

Anna: My is The incredible Hulk. My favorite singer is Lady Gaga.

Clark: Really? That be my favorite singer, too!

Answer:

Line 2: Who's => What's         Line 3: Mine => My   

 Line 4: My => Mine                 Line 5: be => is

4. Write to a friend. Tell him/her about your favorite movie, singer, and sport.

Answer:

Hi Ted

I'm wrting to tell you about my favorite singer. My favorite singer is Justin Beiber, he is Canadian. The most famous song of his is "Baby". He has a sweet voice and a lot of great songs. He earns a lot of money and he always do charity. Moreover, he is not only good at math but also good at English when he was in school. I love him and i hope i can see him one day. And who is your favorite singer? I hope to receive letter from you soon.

Love, 

Thao

 
Tìm kiếm google: Soạn sách cánh diều lớp 6, tiếng anh 6 sách cánh diều, soạn bài 1 tiếng anh 6 sách mới, Unit 1 Worksheet sách chân trời sáng tạo

Xem thêm các môn học

Giải tiếng anh 6 Explore


Đia chỉ: Tòa nhà TH Office, 90 Khuất Duy Tiến, Thanh Xuân, Hà Nội
Điện thoại hỗ trợ: Fidutech - click vào đây
Chúng tôi trên Yotube
Cùng hệ thống: baivan.net - Kenhgiaovien.com - tech12h.com