Giải cánh diều tiếng anh 6 Unit 9: A new photographer

Giải chi tiết, cụ thể Unit 9: A new photographer tiếng anh 6 bộ sách Cánh diều. Đây là bộ sách mới được phê duyệt trong chương trình đổi mới của Bộ Giáo dục và đào tạo. Hi vọng, với cách hướng dẫn cụ thể và giải chi tiết học sinh sẽ nắm bài học tốt hơn trong chương trình học mới này.

Câu trả lời:
 

A.  Complete the sentences using the words from the box.

buggy        camera       lions        Mc Lennan        people

1. _________ like to take photos of dangerous animals.

2. This photographer is a small ________

3.There is a____ inside it

4._____________  is controlling the buggy with a remote control.

5.The_________ dont know, but the buggy is secretly taking photos of them.

 Answer: 1. People    2. buggy    3. Camera     4. Mc Lennan    5. lions

B. Complete the sentences using the correct form of words in the parentheses.

1.The lions ___are. ___bitingng ___ the buggy. (bite)

2.The lions __________ closer to the buggy. (walk)

3.The lions_________ the buggy. (watch)

4.One lion _________________ away with thebuggy. (run)

5. The photographer _______________ thecamera. (check)

Answer: 

2. are waliking         3. are watching       4. is running      5. is checking

C. Make sentences about the camera buggy. What does it have? What can it do?

® has a hard outside—is difficult to break

® is low to the ground—moves closer to the animals

® has thick wheels——moves over rocks and dirt

® uses remote control—photographer is at a safe distance

 Answer: 

- The buggy is low to the ground so it can move closer to the animal

- The buggy has thick wheels so it can move over rocks and dirt

- The photographer uses remote control for the buggy so the photographer is at a safe distance

 
Tìm kiếm google: Soạn sách cánh diều lớp 6, tiếng anh 6 sách cánh diều, soạn bài 9 tin học 6 sách mới, Unit 9: A new photographer sách chân trời sáng tạo

Xem thêm các môn học

Giải tiếng anh 6 Explore


Đia chỉ: Tòa nhà TH Office, 90 Khuất Duy Tiến, Thanh Xuân, Hà Nội
Điện thoại hỗ trợ: Fidutech - click vào đây
Chúng tôi trên Yotube
Cùng hệ thống: baivan.net - Kenhgiaovien.com - tech12h.com