Giải cánh diều tiếng anh 6 Unit 3: Ocean Oddities

Giải chi tiết, cụ thể bài:Ocean Oddities tiếng anh 6 bộ sách Cánh diều. Đây là bộ sách mới được phê duyệt trong chương trình đổi mới của Bộ Giáo dục và đào tạo. Hi vọng, với cách hướng dẫn cụ thể và giải chi tiết học sinh sẽ nắm bài học tốt hơn trong chương trình học mới này.

Câu trả lời:
 

Answer: 

1. Jellyfish     2. clam     3. Whale      4. Sea turtle

B.Circle the correct words.

1. “Here (in / near ) the seaweed is a camouflaged sargassum fish.”

2. “The fish looks like the plants (in / around ) it”

3. “When clams are scared, they hide (on / under ) the ground”

4. "Many strange and colorful creatures live (in / next to ) our oceans”

Answer: 1. in    2. around    3. under   4.in

Answer:

1. Creature     2. Seaweed    3. Crocodile

4. Strange             5. colorful

Tìm kiếm google: Soạn sách cánh diều lớp 6, tiếng anh 6 sách cánh diều, soạn bài 3 tiếng anh 6 sách mới, Unit 3: Ocean Oddities sách chân trời sáng tạo

Xem thêm các môn học

Giải tiếng anh 6 Explore


Đia chỉ: Tòa nhà TH Office, 90 Khuất Duy Tiến, Thanh Xuân, Hà Nội
Điện thoại hỗ trợ: Fidutech - click vào đây
Chúng tôi trên Yotube
Cùng hệ thống: baivan.net - Kenhgiaovien.com - tech12h.com