Giải cánh diều tiếng anh 6 Unit 2 Worksheet

Giải chi tiết, cụ thể bài: Worksheet tiếng anh 6 bộ sách Cánh diều. Đây là bộ sách mới được phê duyệt trong chương trình đổi mới của Bộ Giáo dục và đào tạo. Hi vọng, với cách hướng dẫn cụ thể và giải chi tiết học sinh sẽ nắm bài học tốt hơn trong chương trình học mới này.

Câu trả lời:
 

 Answer: 

NO LEG TWO LEGS FOUR LEGS
Snake Frog Jaguar
  Monley  
  Parrot  

2.Unscramble the letters to make adjectives.

a. lyrefidn                 ______________

b. lamsl                    ______________

c racsy                     ______________

d. glyu                      ______________

e. zgamian               _____________

Answer:  1. Friendly    2. Small   3. racsy       4. Ugly    5. Gaminza

3.Write the correct form of the words in parentheses.

 Example: Monkeys are ___bigger _ (big) than lizards.

a. Parrots are______ (noisy) than lizards.

b. Frogs are__.____(shy) than lizards.

c. Parrots are_______ (beautifull) than snakes.

d. Snakes are__ (small) than jaguars.

e. Lizards are____ (colorful) than tigers.

Answer: 

a. noisier     b. shier     c.more beautiful    d. smaller    e, more colorful

4. Write sentences describing and comparing the animals.

Example: tigers / lizards:

Tigers live in the jugle. Tigers are bigger than lizards, but lizards are more colorful

a. monkeys/jaguars 

b. aye-ayes/parrots;

c. iguanas/frogs;

d. tigers /howler monkeys:

 Answer: 

a. Jaguars are bigger than mokeys but monkeys are funnier 

b. Aye-ayes are bigger than  parrots but parrots are more colorful

c. Iguana is more colorful than frogs but frogs are noisier

d. Tigers are bigger than howler monkeys but howler monkeys are noisier

Tìm kiếm google: Soạn sách cánh diều lớp 6, tiếng anh 6 sách cánh diều, soạn bài 2 tiếng anh 6 sách mới, Unit 2 Worksheet sách chân trời sáng tạo

Xem thêm các môn học

Giải tiếng anh 6 Explore


Đia chỉ: Tòa nhà TH Office, 90 Khuất Duy Tiến, Thanh Xuân, Hà Nội
Điện thoại hỗ trợ: Fidutech - click vào đây
Chúng tôi trên Yotube
Cùng hệ thống: baivan.net - Kenhgiaovien.com - tech12h.com