Giải cánh diều tiếng anh 6 Unit 8 Worksheet

Giải chi tiết, cụ thể Unit 8 Worksheet tiếng anh 6 bộ sách Cánh diều. Đây là bộ sách mới được phê duyệt trong chương trình đổi mới của Bộ Giáo dục và đào tạo. Hi vọng, với cách hướng dẫn cụ thể và giải chi tiết học sinh sẽ nắm bài học tốt hơn trong chương trình học mới này.

Câu trả lời:
 

 Answer: 

a. Shoes                    b. Hat     c. 

d. Backpack              e. wallet           f. Cap

Answer:

(1) Excuse     (2) Would    (3) expensive     

(4) much    (5) cheap     (6) like

3. Unscramble the words to make sentences.

a. (be/Don't/ seller / polite / the / to)

b. (the/ Learn / price / before / real / buy / you) 

c. (away /if/ price / high /is / Walk / too / the) 

d. (you' re / that / Show /interested)

e. (offer /price /lower /a/ Dont) 

 Answer:

a. Don't be polite to the seller _ B

b. Learn the real price before you buy _G

c. Walk away if the price is too high_ G

d. Show that you're interested_ B

e. Don't offer a lower price_B

4. Label the sentences in Activity 3. Put a G for good advice or a B for bad advice.

 5. Write a conversation between a seller and buyer haggling over the price of a backpack.

Answer:

Buyer: Excuse me, how much is this blue backpack?

Seller: It's 50$. Would you like to try it on?

Buyer: No, thanks. It's too expensive. How much is the yellow one?

Seller: It's 50$ too

Buyer: How about 30$?

Seller: That's too cheap. I can sell it for 40$

Buyer: Ok. I'd like to buy it

Tìm kiếm google: Soạn sách cánh diều lớp 6, tiếng anh 6 sách cánh diều, soạn bài 8 tin học 6 sách mới, Unit 8 Worksheet sách chân trời sáng tạo

Xem thêm các môn học

Giải tiếng anh 6 Explore


Đia chỉ: Tòa nhà TH Office, 90 Khuất Duy Tiến, Thanh Xuân, Hà Nội
Điện thoại hỗ trợ: Fidutech - click vào đây
Chúng tôi trên Yotube
Cùng hệ thống: baivan.net - Kenhgiaovien.com - tech12h.com