Giải cánh diều tiếng anh 6 Unit 2: Canopy Creatures

Giải chi tiết, cụ thể bài: Canopy Creatures tiếng anh 6 bộ sách Cánh diều. Đây là bộ sách mới được phê duyệt trong chương trình đổi mới của Bộ Giáo dục và đào tạo. Hi vọng, với cách hướng dẫn cụ thể và giải chi tiết học sinh sẽ nắm bài học tốt hơn trong chương trình học mới này.

Câu trả lời:
 

 Answer: parrot, jaguar, lizard

B. Circle the correct words.

1. (Is / Are ) howler monkeys noisy?          4. No, they (isn’t / aren't ).

2. Yes, they (is / are ).                                5. (Is / Are) the capuchin monkey friendly?

3. (Is / Are ) fruit bats scary?                     6. Yes, it (is / are).

 Answer: 1. Are     2. are     3. are     4. aren't      5. Is    6. Is

C. Work with a partner. Which animal do you like more? Number the animals in order (1 for your favorite animal). Tell a partner about your choices.

___ coati     ____ howlermonkey  ____        capuchin monkey ____    red-eyed tree frog

My favorite animal is the howler monkey. i like them because they are noisy

 Answer: My favorite animal is the capuchino monkey. i like them because they are cute

 
Tìm kiếm google: Soạn sách cánh diều lớp 6, tiếng anh 6 sách cánh diều, soạn bài 2 tiếng anh 6 sách mới, Unit 2: Canopy Creatures sách chân trời sáng tạo

Xem thêm các môn học

Giải tiếng anh 6 Explore


Đia chỉ: Tòa nhà TH Office, 90 Khuất Duy Tiến, Thanh Xuân, Hà Nội
Điện thoại hỗ trợ: Fidutech - click vào đây
Chúng tôi trên Yotube
Cùng hệ thống: baivan.net - Kenhgiaovien.com - tech12h.com