Giải cánh diều tiếng anh 6 Unit 5: A strange meal

Giải chi tiết, cụ thể bài: A strange meal tiếng anh 6 bộ sách Cánh diều. Đây là bộ sách mới được phê duyệt trong chương trình đổi mới của Bộ Giáo dục và đào tạo. Hi vọng, với cách hướng dẫn cụ thể và giải chi tiết học sinh sẽ nắm bài học tốt hơn trong chương trình học mới này.

Câu trả lời:
 

 

Answer: Fruit, Salad, dessert

B.Write like or likes on the lines.

1. The people _____________ the unusual food.

2. Chef Gene Rurka ________ to eat bugs.

3.Chefs __________ to make unusual food.

4. I _____________ to eat at restaurants.

5. Do you__________ to eat at restaurants?

 Answer:

1. Like     2. Likes     3. Like    4. Like   5. Like

C. Match the words to the meanings.

1. restaurant O               O a. a list of food and drinks at a restaurant and their prices

2. spider O                     O b. a place people stay to sleep when they travel

3. menu O                      O c. a place to buy food and eat at a table

4. hotel O                       O  d.a job; someone who makes food

5. chef O                        O e. a creature with eight legs

Answer : 1.c     2.e       3.a         4.b        5.d

D. Ask and answer questions with a partner.

- What kind of restaurants do you like to eat at?

- Do you like to cook?

- What unusual foods do you like to eat?

Answer: 

- I like to eat at a big restaurant that is near the sea, because there are lot kinds of seadfood

- Yes, i do

- There is no unusual food i like to eat

Tìm kiếm google: Soạn sách cánh diều lớp 6, tiếng anh 6 sách cánh diều, soạn bài 5 tiếng anh 6 sách mới, Unit 5: A strange meal sách chân trời sáng tạo

Xem thêm các môn học

Giải tiếng anh 6 Explore


Đia chỉ: Tòa nhà TH Office, 90 Khuất Duy Tiến, Thanh Xuân, Hà Nội
Điện thoại hỗ trợ: Fidutech - click vào đây
Chúng tôi trên Yotube
Cùng hệ thống: baivan.net - Kenhgiaovien.com - tech12h.com