Giải cánh diều tiếng anh 6 Unit 3 Worksheet

Giải chi tiết, cụ thể bài: Worksheet tiếng anh 6 bộ sách Cánh diều. Đây là bộ sách mới được phê duyệt trong chương trình đổi mới của Bộ Giáo dục và đào tạo. Hi vọng, với cách hướng dẫn cụ thể và giải chi tiết học sinh sẽ nắm bài học tốt hơn trong chương trình học mới này.

[toc:ul]

 

1. Match

 Answer: 

a. Dolphin    b. Fish   c. Crab     d. Seaweed     e. Turtle

2. Fill in the blanks with the correct words

 Answer: a. Where     b. How many    c. Is       d. Are

3. Unscramble the words to make sentences. -

a. (between /The / is / shark)

___________________ Seaweed and crab.

b. (there /fish /Is / a)

__________________the aquarium?

c. (The/is/ turtle / of / front / in)

________________ the  Seaweed

d. (are /There / dolphins / some)

_________________behind thee rock.

e. (octopus /The / under / is)

________________ dolphin.

Answer: 

a. The Shark is between

b. Is there a fish

c. The turtle is in front of

d. There are some dolphins

e. The octopus is under...

4.  Look around the room. Describe the locations of things.

Example: There is a clock on the wall. There is a whiteboard under the clock and a desk in front of the whiteboard

Answer: 

- There are books on the table. There is a bag behind the chair and a flower pot next to the window

 
Tìm kiếm google: Soạn sách cánh diều lớp 6, tiếng anh 6 sách cánh diều, soạn bài 3 tiếng anh 6 sách mới, Worksheet sách chân trời sáng tạo

Xem thêm các môn học

Giải tiếng anh 6 Explore


Đia chỉ: Tòa nhà TH Office, 90 Khuất Duy Tiến, Thanh Xuân, Hà Nội
Điện thoại hỗ trợ: Fidutech - click vào đây
Chúng tôi trên Yotube
Cùng hệ thống: baivan.net - Kenhgiaovien.com - tech12h.com